Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Hàng hải

15h00 ngày 12/12/2013 tại Phòng họp số 3, Trường ĐHHH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp, Khoa Hàng hải, Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm:
1.ThS Lại Huy Thiện- Trưởng phòng Hành chính tổng hợp
2.TS Nguyễn Minh Đức- Phó Trưởng khoa Hàng hải
3.PGS.TS Nguyễn Hồng Vân- Trưởng phòng CTSV kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm
4.ThS Trương Công Mỹ- Phó Phòng CTSV kiêm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm
5.ThS Nguyễn Đức Hạnh- Bí thư Đoàn Thanh niên kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm

 

PGS, TS Lương Công Nhớ - Hiệu trưởng Nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm

 

TS. Nguyễn Minh Đức phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị