THÀNH LẬP BỘ MÔN MÔ PHỎNG HÀNG HẢI TRỰC THUỘC KHOA HÀNG HẢI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Sáng ngày 05/05/2014, tại Phòng họp giao ban khoa Hàng hải đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Bộ môn Mô phỏng Hàng hải và Quyết định bổ nhiệmTrưởng bộ môn Mô phỏng Hàng hải. Tham dự buổi lễ có PGS. TS Nguyễn Viết Thành - Trưởng Khoa Hàng hải, các đồng chí Phó Trưởng Khoa, các đồng chí Trưởng, Phó các Bộ môn trực thuộc Khoa, các đồng chí đại diện cho Công đoàn, Đoàn thanh niên Khoa Hàng hải, các đồng chí Giáo vụ Khoa, các đồng chí Trợ lý cùng các thành viên bộ môn Mô phỏng Hàng hải.

Bộ môn Mô phỏng Hàng hải trực thuộc khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số : 666 - QĐ- ĐHHHVN - TCCB, kí ngày 02 tháng 05 năm 2014.

Bộ môn có chức năng và nhiệm vụ: quản lý, khai thác toàn bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị Bộ môn để phục vụ tốt cho công tác đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong Trường.

PGS, TS Nguyễn Viết Thành công bố Quyết định thành lập bộ môn Mô phỏng Hàng hải và quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ môn Mô phỏng Hàng hải

 

PGS, TS Nguyễn Viết Thành trao quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ môn Mô phỏng Hàng hải cho TS. Trần Văn Lượng

 

TS. Trần Văn Lượng phát biểu nhận nhiệm vụ