Tin mới nhất

Khoa Hàng hải phối hợp tổ chức hội thảo “Phổ biến các quy định của pháp luật về quyền của người lao động trong ngành Hàng hải”

       Ngày 15/7/2020, tại Phòng hội thảo 3.3 trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã diễn ra hội thảo "Phổ biến các quy định của pháp luật về quyền của người lao động trong ngành Hàng hải". Do Hội KHKT...

17/07/2020 Xem thêm >>
Subscribe to Khoa Hàng hải RSS