Tin mới nhất

Nghiệm thu chương trình đào tạo Quản lý Hàng hải.

       Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội hiện nay trong các lĩnh vực: Quản lý hàng hải cho các công ty vận tải biển, cảng vụ, bảo đảm an toàn hàng hải, quản lý và khai thác cảng biển, luật...

23/07/2019 Xem thêm >>
Subscribe to Khoa Hàng hải RSS