Tin mới nhất

Hội nghị khoa học Khoa Hàng hải chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

     Nhằm đầy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong Khoa hàng hải, nằm trong kế hoạch chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ngày 15/11/2019 Khoa Hàng hải đã tổ chức hội nghị khoa học Khoa Hàng...

18/11/2019 Xem thêm >>
Subscribe to Khoa Hàng hải RSS