Tin mới nhất

Giới thiệu chuyên ngành Điều khiển tàu biển - Khoa Hàng hải

  Thời kỳ giao thương quốc tế ngày càng mở rộng đồng nghĩa với việc các ngành vận tải biển ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là lí do khiến cho chuyên ngành Điều Khiển Tàu Biển luôn giành được...

03/03/2024 Xem thêm >>
Subscribe to Khoa Hàng hải RSS