Tin mới nhất

Lễ Tổng kết năm học 2020-2021 – Hội nghị sinh viên và Chương trình kết nối doanh nghiệp – nhà quản lý – đơn vị đào tạo

     Để nhìn lại những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học tới. Khoa Hàng hải long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2020-2021 – Hội nghị sinh...

08/11/2021 Xem thêm >>

Hoạt động nổi bật

Subscribe to Khoa Hàng hải RSS