Tin mới nhất

Lễ công bố quyết định thành lập Bộ môn Quản lý hàng hải, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó trưởng Bộ môn Hàng hải, Cơ sở Hàng hải, Luật Hàng hải, Quản lý Hàng hải và Giám đốc Trung tâm Thực hành – Mô phỏng Hàng hải.

       Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2020, tại phòng họp 301A2, Khoa Hàng hải đã trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Bộ môn Quản lý hàng hải, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó trưởng Bộ...

22/12/2020 Xem thêm >>
Subscribe to Khoa Hàng hải RSS