Tin mới nhất

tai nạn

Hội thảo quốc tế về yếu tố con người đối với an toàn hàng hải

Ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại phòng hội thảo số 1 nhà A1, khoa Hàng hải đã tổ chức thành công buổi Hội thảo quốc tế về yếu tố con người đối với an toàn hàng hải. Đây là buổi hội thảo thứ 2 trong Dự...

21/11/2017 Xem thêm >>
Subscribe to Khoa Hàng hải RSS