Tin mới nhất

Tin ảnh, video Lễ tổng kết năm học 2018 2019 và kết nối doanh nghiệp, nhà quản lý, đơn vị đào tạo

           Video Khoa Hàng hải tuyên dương khen thưởng sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt trong năm học 2018 - 2019   https://www.youtube.com/watch?v=hQNM6naZGLk&t=1s        Video Tọa...

14/10/2019 Xem thêm >>
Subscribe to Khoa Hàng hải RSS