Tin mới nhất

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016-2017

Thực hiện Quyết định 2157/QĐ-ĐHHHVN-KHCN về việc giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016-2017 cho các đơn vị, vào lúc 14 giờ các ngày 19, 20/6/2017, khoa Hàng Hải đã tiến hành nghiệm thu các đề tài...

20/06/2017
Subscribe to Khoa Hàng hải RSS