CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH

---------------------------------------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Fanpage: Tuyển sinh Khoa Hàng hải - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.
Chuyên ngành ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN
Thông tin chi tiết: https://fb.watch/jOuNJb58RH/
Chuyên ngành QUẢN LÝ HÀNG HẢI
Thông tin chi tiết: https://fb.watch/jOuMslD9F7/
Chuyên ngành LUẬT HÀNG HẢI
Thông tin chi tiết: https://fb.watch/jOuL5mGIJy/

 

Ảnh đại diện: