Đoàn Thanh niên

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA HÀNG HẢI


Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của khoa Hàng hải luôn là một trong những đơn vị xuất sắc của Đoàn trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

1. Tên đơn vị:     Liên chi đoàn khoa Hàng hải

2. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ

Tầng 4, nhà A2, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại

Email

3. Cơ cấu tổ chức:

- BCH Liên chi đoàn khoa nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm có: 11 đồng chí

+ Bí thư có                                                                : 01 đồng chí

+ Phó bí thư                                                              : 02 đồng chí

STT HỌ TÊN CHỨC DANH
1 Hoàng Thị Ngọc Quỳnh Bí thư 
2 Nguyễn Anh Tuấn Phó Bí thư
3 Nguyễn Việt Cường Phó Bí thư
4 Nguyễn Viết Hà Ủy viên
5 Trần Thế Dũng Ủy viên
6 Phạm Hồng Thái Ủy viên
7 Phạm Quang Tùng Ủy viên
8 Nguyễn Ngọc Hà Ủy viên
9 Hoàng Thanh Long Ủy viên
10 Nguyễn Hoàng Huyền Ủy viên
11 Nguyễn Thu Hương Ủy viên
     

* Trực thuộc BCH Liên Chi khoa còn có BCH Hội Sinh Viên và 3 Câu lạc bộ sinh viên:

- BCH Hội sinh viên khoa Hàng hải gồm có 21 đồng chí, có 1 Chủ tịch HSV, 2 Phó CT HSV và 18 đ/c là Ủy viên

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Việt Hùng Chủ tịch
2 Trương Tiến Mạnh Phó Chủ tịch
3 Trần Tiến Hùng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Hoàng Hiệp Ủy viên
5 Phạm Nho Nam Ủy viên
6 Hoàng Trương Nhật Anh Ủy viên
7 Nguyễn Thiện Xuân Ủy viên
8 Nguyễn Đình Trọng Ủy viên
9 Bùi Quý Nam Ủy viên
10 Nguyễn Trung Đức Ủy viên
11 Kiều Văn Tuấn Ủy viên
12 Phạm Tuấn Cường Ủy viên
13 Nguyễn Ngọc Quang Ủy viên
14 Phạm Tuấn Đại Ủy viên
15 Nguyễn Văn Anh Ủy viên
16 Bùi Anh Thái Ủy viên
17 Nguyễn Tuấn Đạt Ủy viên
18 Phạm Hoàng Hải Ủy viên
19 Nguyễn Đại Dương Ủy viên
20 Đoàn Văn Đức Ủy viên
21 Đinh Văn Phong Ủy viên

- Các câu lạc bộ trực thuộc:

  + Câu lạc bộ Tiếng Anh: Do sinh viên Nguyễn Văn Hiếu lớp ĐKT54-ĐH1 và sinh viên Trần Thị Bích Uyên lớp LHH55-ĐH2 phụ trách.

 4. Chức năng, nhiệm vụ:

           - Chức năng, nhiệm vụ chính của BCH Liên chi Khoa Hàng hải gồm: 

    + Tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch năm học của Đoàn Trường, của Khoa, theo đợt thi đua, theo phong trào huy động sức mạnh và lòng nhiệt tình, sức trẻ của đông đảo sinh viên trong khoa.

    + Tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích và hấp dẫn, đẩy mạnh các hoạt động VHVN - TDTT

    + Tích cực tham gia xây dựng Đảng, liên tục bồi dưỡng cho các Đoàn viên ưu tú để được đứng trong hàng ngũ của Đảng

    + Các hoạt động giao lưu, liên kết xã hội - nhân đạo - từ thiện - tình nguyện - tiếp sức mùa thi - ... phát triển cả bề rộng và chiều sâu.