Đảng bộ Khoa Hàng Hải

ĐẢNG BỘ KHOA HÀNG HẢI


 

 

 

 

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG ĐẢNG

Đảng bộ Khoa Hàng hải gồm 5 Chi bộ trực thuộc

Chi bộ Hàng hải, Chi bộ Cơ sở Hàng hải, Chi bộ Luật Hàng hải, chi bộ Quản lý Hàng hải

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA HÀNG HẢI

Bí thư Đảng bộ: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường

Phó Bí thư Đảng bộ: TS. Nguyễn Thái Dương

Ủy viên BCH Đảng bộ:

 - Ths. Bùi Thanh Huân  

 - TS. Nguyễn Xuân Long

 - Ths. Quách Thanh Chung

 - TS. Mai Xuân Hương

 - TS Nguyễn Thành Lê

 - Ths. Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

II. UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ KHOA

  - TS. Nguyễn Thái Dương (Chủ nhiệm UBKT)

  - TS. Nguyễn Xuân Long (Phó Chủ nhiệm UBKT)

  - TS. Nguyễn Thành Lê (ỦY viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy)

III. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

CHI BỘ HÀNG HẢI

Bí thư Chi bộ: TS.Nguyễn Quang Duy

Phó bí thư Chi bộ: ThS. Lã Văn Hải

Chi ủy viên: ThS. Nguyễn Đình Hải

Danh sách Đảng viên trong Chi bộ:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

NGÀY THÁNG NĂM SINH

NGÀY VÀO ĐẢNG

GHI CHÚ

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

 1.  

Nguyễn Thái Dương

Đảng viên

01-06-67

06-10-03

06-10-04

 

 1.  

Nguyễn Quang Duy

Bí thư Chi bộ

 

 

 

 

 1.  

Lã Văn Hải

P. Bí thư Chi bộ

28-02-82

20-04-06

20-04-07

 

 1.  

Nguyễn Cảnh Sơn

Đảng viên

 

 

 

4/16

 1.  

Bùi Thanh Huân

Đảng viên

16-04-65

13-10-06

13-10-07

 

 1.  

Lê Quang Vinh

Đảng viên

16-07-77

10-03-10

10-03-11

 

 1.  

Trần Thanh Bình

Đảng viên

26-05-62

05-12-05

05-12-06

 

 1.  

Lê Quốc An

Đảng viên

28-12-71

28-06-01

28-06-02

 

 1.  

Nguyễn Đức Long

Đảng viên

16-05-85

05-12-13

05-12-14

 

 1.  

Vũ Sơn Tùng

Đảng viên

17-07-88

30-12-09

30-12-10

 

 1.  

Nguyễn Đình Hải

Chi ủy viên

27-12-77

29-09-11

29-09-12

 

 1.  

Nguyễn Văn Thịnh

Đảng viên

11-04-78

15-05-09

15-05-10

 

 1.  

Đỗ Văn Long

Đảng viên

25-06-85

05-12-13

05-12-14

 

 1.  

Lê Quang Huy

Đảng viên

23-01-86

30-03-10

30-03-11

5/18

 1.  

Nguyễn Anh Tuấn

Đảng viên

18-10-93

04-04-14

04-04-15

 

 1.  

Phạm Trung Đức

Đảng viên

25-04-71

27-09-18

27-09-19

 

 1.  

Nguyễn Duy Minh

Đảng viên

14-03-95

14-05-18

14-05-19

SV

 1.  

Trần Thế Dũng

Đảng viên

17-11-98

06-06-19

06-06-20

SV

 1.  

Nguyễn Thúy Vân

Đảng viên

03-11-99

20-08-19

20-08-20

SV

 1.  

Hoàng Thanh Long

Đảng viên

26-05-99

06-11-19

06-11-20

SV

 1.  

Nguyễn Thị Tố Uyên

Đảng viên

04-06-99

06-11-19

06-11-20

SV

 1.  

Lê Đức Bình

Đảng viên

06-10-98

09-11-20

 

SV

 1.  

Trần Ngọc Quý

Đảng viên

13-08-01

11-12-20

 

SV

 
CHI BỘ CƠ SỞ HÀNG HẢI

Bí thư Chi bộ: TS. Mai Xuân Hương

Phó Bí thư Chi bộ: TS. Đặng Đình Chiến

Chi ủy viên: ThS. Bùi Văn Hưng

Danh sách Đảng viên trong Chi bộ:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

NGÀY THÁNG NĂM SINH

NGÀY VÀO ĐẢNG

GHI CHÚ

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

 1.  

Mai Xuân Hương

Bí thư Chi bộ

26-06-76

24-05-11

24-05-12

 

 1.  

Đinh Xuân Mạnh

Đảng viên

07-01-57

 

 

4/17

 1.  

Bùi Văn Hưng

Chi ủy viên

01-10-88

12-03-10

12-03-11

 

 1.  

Đặng Đình Chiến

P. Bí thư Chi bộ

09-07-86

 

 

T8/19

 1.  

Nguyễn Thanh Diệu

Đảng viên

01-09-84

16-08-13

16-08-14

 

 1.  

Nguyễn Trung Chính

Đảng viên

06-11-85

04-04-14

04-04-15

 

 1.  

Phạm Quang Thủy

Chi ủy viên

15-08-88

30-03-12

30-03-13

 

 1.  

Mai Văn Cường

Đảng viên

13-10-97

06-06-19

 

SV

 1.  

Hoàng Thế Anh

Đảng viên

16-05-99

06-11-19

06-11-20

SV

 1.  

Lã Phương Anh

Đảng viên

20-01-98

06-11-19

06-11-20

SV

 1.  

Lã Thị Thu Huyền

Đảng viên

18-07-99

06-11-19

06-11-20

SV

 1.  

Đinh Nguyễn Thế Duy

Đảng viên

10-09-98

06-11-19

06-11-20

SV

T12

 1.  

Phạm Văn Minh

Đảng viên

19-03-98

11-11-20

 

SV

 1.  

Trương Bá Khoa

Đảng viên

31-08-00

11-11-20

 

SV

 1.  

Bùi Quang Khải

Đảng viên

05-07-20

11-11-20

 

SV

 1.  

Nguyễn Trung Hiếu

Đảng viên

29-07-00

11-11-20

 

SV

 1.  

Trần Tấn Đạt

Đảng viên

 

11-12-20

 

SV

 1.  

Trần Phát

Đảng viên

01-01-97

19-01-21

 

SV

 

CHI BỘ LUẬT HÀNG HẢI

Bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Thành Lê

Phó Bí thư Chi bộ: TS.Lương Thị Kim Dung

Chi ủy viên: ThS. Nguyễn Lê Kim Phúc

Danh sách Đảng viên trong Chi bộ:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

NGÀY THÁNG NĂM SINH

NGÀY VÀO ĐẢNG

GHI CHÚ

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

 1.  

Nguyễn Thành Lê

Bí thư Chi bộ

15-10-79

15-05-09

15-05-10

 

 1.  

Đỗ Công Hoan

Đảng viên

17-05-77

02-06-05

02-06-06

 

 1.  

Nguyễn Mạnh Cường

Đảng viên

23-12-63

20-12-95

20-12-96

 

 1.  

Nguyễn Bá Thắng

Đảng viên

24-02-78

12-10-10

12-10-11

 

 1.  

Nguyễn Tuấn Anh

Đảng viên

19-08-86

03-01-13

03-01-14

 

 1.  

Bùi Hưng Nguyên

Đảng viên

21-03-78

18-03-13

18-03-14

 

 1.  

Lương Thị Kim Dung

P. Bí thư Chi bộ

03-11-78

10-11-06

10-11-07

 

 1.  

Trần Gia Ninh

Đảng viên

30-11-76

02-10-18

02-10-19

 

 1.  

Nguyễn Lê Kim Phúc

Chi ủy viên

03-06-96

20-06-16

20-06-17

 

 1.  

Đỗ Văn Cường

Đảng viên

28-08-88

24-01-11

24-01-12

10/20

 1.  

Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

Đảng viên

23-07-91

11-11-19

11-11-20

 

 1.  

Nguyễn Văn Trưởng

Đảng viên

18-01-88

09-05-14

09-05-15

05/21

 1.  

Lê Thị Thu Huyền

Đảng viên

08-08-96

23-07-18

23-07-19

SV

 1.  

Nguyễn Thi Loan

Đảng viên

23-05-98

11-11-19

11-11-20

SV

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Nga

Đảng viên

02-02-98

16-07-20

 

SV

 1.  

Phan Văn Dương

Đảng viên

29-12-99

16-07-20

 

SV

 1.  

Đặng Nhật Lệ

Đảng viên

15-08-99

11-12-20

 

SV

 1.  

Vũ Thị Thúy Hằng

Đảng viên

22-01-99

11-12-20

 

SV

 1.  

Bùi Thị Bích Ngọc

Đảng viên

23-06-99

18-06-21

 

SV

 1.  

Trần Thu Uyên

Đảng viên

14-10-99

18-06-21

 

SV

 1.  

Nguyễn Trần Bảo Linh

Đảng viên

08-11-20

18-06-21

 

SV

 

CHI BỘ QUẢN LÝ HÀNG HẢI

Bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Xuân Long

Phó Bí thư Chi bộ: TS.Phan Văn Hưng

Chi ủy viên: ThS. Phạm Tất Tiệp

Danh sách Đảng viên trong Chi bộ:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

NGÀY THÁNG NĂM SINH

NGÀY VÀO ĐẢNG

GHI CHÚ

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

 1.  

Nguyễn Xuân Long

Bí thư CB

17-02-74

10-10-08

10-10-09

 

 1.  

Phan Văn Hưng

P.Bí thư CB

01-09-87

16-08-13

16-08-14

 

 1.  

Phạm Tất Tiệp

Chi ủy viên

26-06-87

12-03-10

12-03-11

 

 1.  

Lương Tú Nam

Đảng viên

 

 

 

T6/20

 1.  

Ngô Như Tại

Đảng viên

 

 

 

T9/18

 1.  

Vũ Đức Toàn

Đảng viên

12-08-97

18-12-17

18-12-18

 

 

CHI BỘ TRUNG TÂM THỰC HÀNH - MÔ PHỎNG HÀNG HẢI

Bí thư Chi bộ: ThS. Quách Thanh Chung

Phó Bí thư Chi Bộ: ThS. Phạm Văn Luân

Chi ủy viên: ThS. Hoàng Xuân Bằng

Danh sách Đảng viên trong Chi bộ:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

NGÀY THÁNG NĂM SINH

NGÀY VÀO ĐẢNG

GHI CHÚ

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

 1.  

Quách Thanh Chung

Bí thư Chi bộ

13-04-73

07-06-09

07-06-10

 

 1.  

Hoàng Xuân Bằng

Chi ủy viên

29-03-78

10-07-09

10-07-10

 

 1.  

Nguyễn Mạnh Hà

Đảng viên

10-08-73

15-11-12

15-11-13

 

 1.  

Phạm Văn Luân

P. Bí thư Chi bộ

23-12-85

29-03-12

29-03-13

 

 1.  

Nguyễn Thành Trung

Đảng viên

12-05-74

03-01-13

03-01-14

 

 1.  

Lê Xuân Việt

Đảng viên

11-05-88

14-01-15

14-01-16

 

 1.  

Vũ Thị Thanh Mai

Đảng viên

26-01-99

05-06-19

05-06-20

SV

 1.  

Trần Văn Đạt

Đảng viên

19-08-99

08-08-19

08-08-20

SV

 1.  

Nguyễn Ngọc Hà

Đảng viên

04-12-99

08-08-19

08-08-20

SV

 1.  

Vũ Hồng Biển

Đảng viên

28-02-99

07-11-19

07-11-20

SV

 1.  

Nguyễn Bá Cảnh

Đảng viên

07-01-99

07-11-19

07-11-20

SV

 1.  

Đỗ Văn Dĩ

Đảng viên

22-01-99

07-11-19

07-11-20

SV

 1.  

Phạm Hữu Hạnh

Đảng viên

01-08-99

07-11-19

07-11-20

SV

 1.  

Nguyễn Cao Thiên

Đảng viên

20-07-98

27-12-19

27-12-20

SV

 1.  

Vũ Thanh Tuấn

Đảng viên

20-07-97

14-07-20

 

SV

 1.  

Vũ Tiến Đạt

Đảng viên

03-09-99

14-07-20

 

SV

 1.  

Hoàng Việt Cường

Đảng viên

25-07-98

14-07-20

 

SV

 1.  

Trần Việt Toàn

Đảng viên

04-10-00

10-11-20

 

SV

 1.  

Trần Văn Hoàn

Đảng viên

25-11-94

10-11-20

 

SV

 1.  

Phạm Hoàng Nam

Đảng viên

11-07-00

10-11-20

 

SV

 1.  

Phạm Hồng Thái

Đảng viên

21-06-99

10-11-20

 

SV

 1.  

Phạm Huy Hoàng

Đảng viên

01-11-00

08-12-20

 

SV

 1.  

Nguyễn Như Quỳnh

Đảng viên

05-07-99

07-05-21

 

SV

 1.  

Lê Thị Vân

Đảng viên

26-08-99

07-05-21

 

SV