Bộ môn Luật Hàng hải

BỘ MÔN LUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Phòng 210 - Tầng 2, nhà A2, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 

Trưởng Bộ môn:

 

Phó Trưởng Bộ môn:

1. TS. Nguyễn Thành Lê - Phụ trách Bộ môn

Email: nguyenthanhle@vimaru.edu.vn

2. Ths. NCS. Lương Thị Kim Dung

Email: luongthikimdung@vimaru.edu.vn

3. Ths., TTr. Nguyễn Trí Luận

Email: nguyentriluan@vimaru.edu.vn

Các cán bộ, Giảng viên trong bộ môn:

1. TS., TTr. Nguyễn Mạnh Cường

Email: nmcuong@vimaru.vn

3. Ths. Nguyễn Tuấn Anh

Email: nguyentuananh@vimaru.edu.vn

4. Ths., SQVH. Đỗ Văn Cường

Email: dovancuong@vimaru.edu.vn

5. Ths., SQVH Vũ Việt Dũng

Email: dungvv@vimaru.edu.vn

6. Ths., TTr. Đỗ Công Hoan

Emaildoconghoan@vimaru.edu.vn

7. Ths., SQVH. Phan Văn Hưng

Email: phanvanhung@vimaru.edu.vn

9. Ths., SQVH. Nguyễn Cảnh Lam

Email: nguyencanhlam@vimaru.edu.vn

10. Ths. Bùi Hưng Nguyên

Email: buihungnguyen@vimaru.edu.vn

11. Ths. Trần Gia Ninh

Email: trangianinh@vimaru.edu.vn

12. Ths., SQVH. Trần Văn Sáng

Email: tranvansang@vimaru.edu.vn

13. CN., LS. Phạm Thanh Tân

Email: phamthanhtan@vimaru.edu.vn

14. Ths. Vũ Đăng Thái

Email: vudangthai@vimaru.edu.vn

15. Ths., SQQL. Nguyễn Bá Thắng

Email: nguyenbathang@vimaru.edu.vn

16. Ths., SQVH. Nguyễn Văn Trưởng

Email: nguyenvantruong@vimaru.edu.vn

17. Ths., TTr. Phạm Vũ Tuấn

Email: phamvutuan@vimaru.edu.vn

18. Ths, SQVH. Lê Thanh Tùng

Email: lethanhtung@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn trực tiếp giảng dạy các học phần dành cho sinh viên ngành Điều Khiển Tàu Biển, Luật Hàng hải, Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải, Kinh Tế, Khai Thác Máy Tàu Biển:

 1. Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật
 2. Luật hiến pháp Việt Nam
 3. Luật Dân sự và tố tụng dân sự
 4. Luật biển
 5. Chính sách về biển và đại dương
 6. Luật thương mại
 7. Luật hành chính Việt Nam
 8. Công pháp và tư pháp quốc tế
 9. Luật bảo hiểm
 10. Luật tài chính
 11. Các vấn đề pháp lý về bắt giữ tàu
 12. Pháp luật quốc tế về ATHH và Phòng ngừa ô nhiễm biển
 13. Pháp luật quốc tế về lao động hàng hải
 14. Bảo hiểm thân tàu biển
 15. Pháp luật quốc tế về VCHH bằng đường biển
 16. Bảo hiểm dân sự trách nhiệm chủ tàu (P&I)
 17. Pháp luật về hợp đồng – HĐ trong Hàng hải
 18. Khía cạnh pháp luật trong hoạt động dịch vụ Hàng hải
 19. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
 20. Bảo hiểm tai nạn thuyền viên
 21. Các Bộ luật Quốc tế về Hàng hải
 22. Tranh chấp Hàng hải
 23. Các sự cố và tai nạn hàng hải
 24. Pháp luật Hàng hải 1
 25. Pháp luật Hàng hải 2
 26. Pháp luật Hàng hải 3
 27. Luật biển Việt Nam
 28. Kinh tế khai thác thương vụ
 29. Tính toán phân bổ tổn thất chung
 30. Luật Hình sự và Luật tố tụng hình sự VN
 31. Luật Lao động Việt Nam
 32. Giới hạn trách nhiệm dân sự trong Hàng hải
 33. Tập quán thương mại quốc tế
 34. Quản lý an toàn và an ninh hàng hải
 35. Công tác bồi thường tổn thất trong bảo hiểm Hàng hải
 36. Bộ luật Hàng hải Việt Nam
 37. Kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC)
 38. Giám định tổn thất Hàng hải
 39. Pháp luật đại cương