KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HÀNG HẢI GIAI ĐOẠN 2014-2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

08h ngày 28/02/2014 tại phòng Hội thảo quốc tế số 1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã diễn ra cuộc họp: "KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HÀNG HẢI GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO". Đến dự có: PGS, TS. Lương Công Nhớ - Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Thủ trưởng các đơn vị trong Trường cùng toàn thể cán bộ giảng viên khoa Hàng hải.

PSG, TS. Lương Công Nhớ - Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì cuộc họp

 

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thủ trưởng các đơn vị cùng Cán bộ, Giảng viên khoa Hàng hải tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, PGS, TS. Nguyễn Viết Thành - Trưởng khoa Hàng hải đã trình bày bản "Kế hoạch và định hướng phát triển khoa Hàng hải giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo" bao gồm những vấn đề cơ bản:

- Công tác nhân sự;

- Phát triển ngành và chương trình đào tạo;

- Hoạt động Nghiên cứu khoa học;

- Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy;

- Nâng cao chất lượng giảng dạy, ứng dụng tin học trong công tác giảng dạy và quản lý đào tạo;

- Nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên khoa Hàng hải.

PGS, TS. Nguyễn Viết Thành - Trưởng khoa Hàng hải trình bày bản kế hoạch và định hướng phát triển