Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của các Chi bộ thuộc Đảng bộ Khoa Hàng hải

Từ ngày 24/10/2017 đến 13/11/2017 tại phòng họp 301 – Khoa Hàng hải – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã lần lượt diễn ra Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của các Chi bộ Luật Hàng hải (24/10), Chi bộ Cơ sở Hàng hải (30/10), Chi bộ Hàng hải (6/11) và Chi bộ Trung tâm thực hành -  mô phỏng Hàng hải (13/11).
Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Đảng bộ Khoa Hàng hải, đồng chí Nguyễn Thái Dương – Phó bí thư Đảng bộ Khoa Hàng hải.
Nhiệm kỳ vừa qua, các Chi bộ thường xuyên coi trọng và quan tâm công tác tổ chức, kiện toàn, phát triển đảng trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học trong đội ngũ sinh viên; công tác sinh hoạt Đảng được duy trì đều đặn, công tác kiểm tra, giám sát được các Chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hàng năm xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường. Công tác phát triển Đảng được quan tâm và thực hiện đúng quy định.
Với tinh thần làm việc dân chủ, tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, các Đại hội Chi bộ đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2020. Các Đại hội đã bầu Ban chấp hành, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ và đã biểu quyết nhất trí cao với dự thảo nghị quyết. Cụ thể như sau:
- Đối với Chi bộ Luật Hàng hải: Đồng chí Nguyễn Thành Lê -  được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Văn Sáng – được bầu giữ chức Phó bí thư chi bộ, đồng chí Lương Thị Kim Dung là ủy viên.
- Đối với Chi bộ Cơ sở Hàng hải: Đồng chí Mai Xuân Hương -  được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Văn Tân – được bầu giữ chức Phó bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Quang Thủy là ủy viên.
- Đối với Chi bộ Hàng hải: Đồng chí Đào Quang Dân -  được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Hải – được bầu giữ chức Phó bí thư chi bộ, đồng chí Lã Văn Hải là ủy viên.
- Đối với Chi bộ Trung tâm thực hành – mô phỏng Hàng hải: Đồng chí Quách Thanh Chung -  được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Xuân Bằng – được bầu giữ chức Phó bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Văn Luân là ủy viên.
Một số hình ảnh trong các Đại hội:
Ban Chấp hành Chi bộ Hàng hải nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt 
 
 
Ban Chấp hành Chi bộ Cơ sở Hàng hải nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt 
 
 
Ban Chấp hành Chi bộ Luật Hàng hải nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt 
 
 
Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm thực hành - mô phỏng Hàng hải nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt