Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020-2021

 

   Thực hiện công văn số 979/KHLT-ĐHHHVN về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021. Khoa Hàng Hải tổ chức Hội nghị Cán bộ, giảng viên, người lao động năm 2021 – 2022, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm học 2020 – 2021, xây dựng chỉ tiêu của năm học 2021 - 2022 và biện pháp thực hiện.

     Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, có đại diện lãnh đạo trường:

1. Thầy PGS.TS Phạm Xuân Dương - Phó Bí Thư Đảng Bộ Trường, Hiệu Trưởng Trường ĐHHHVN

2. Thầy PGS.TS Nguyễn Công Vịnh - Chủ tich Công Đoàn trường ĐHHH VN

     Lãnh đạo Khoa Hàng hải có:

Thầy TS.TTr Nguyễn Mạnh Cường -  Bí thư  Đảng Bộ Khoa, Chủ nhiệm Khoa Hàng hải

Thầy TS.TTr Nguyễn Thái Dương – Phó Bí thư Đảng Bộ Khoa, Phó Chủ nhiệm Khoa Hàng hải

     Cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động Khoa Hàng hải.

     Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa, Thầy TS.TTr.Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng  Khoa Hàng Hải trình bày  “Báo cáo Tổng kết năm học 2020 – 2021 và Phương hướng năm học 2021 – 2022”.

     Tới dự và chỉ đạo Hội nghị,Thầy PGS.TS Phạm Xuân Dương - Phó Bí Thư Đảng Bộ Trường, Hiệu Trưởng Trường ĐHHHVN ghi nhận các thành tích xuất sắc Khoa Hàng hải đạt được trong năm học qua, Khoa Hàng hải vẫn duy trì vị thế là Khoa mũi nhọn, đầu tàu của Trường. Hiệu trưởng đánh giá cao công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, kết nạp Đảng viên mới, tuyển sinh đại học, nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên, người lao động trong Khoa....

Nhằm kịp động viên các cá nhân có thành tích xuất sắc, Khoa Hàng hải đã tuyên dương, khen thưởng 9 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2020 -2021:

1. TS.Nguyễn Mạnh Cường

2. TS. Nguyễn Thái Dương

3. TS. Nguyễn Thành Lê

4. TS. Lương Thị Kim Dung

5. TS. Nguyễn Quang Duy

6. TS. Phan Văn Hưng

7. TS. Nguyễn Văn Sướng

8. ThS. Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

9. TS. Lương Tú Nam

Khoa Hàng hải đã khen thưởng nhóm xây dựng chương trình, phục vụ kiểm định AUN ngành Điều khiển tàu biển gồm:

1. TS. Lương Tú Nam

2. ThS. Trịnh Thị Thu Thảo

3. Ths. Hoàng Thị Ngọc Quỳnh.

Khoa Hàng hải đã khen thưởng các trợ lý Khoa gồm: trợ lý khoa học, trợ lý thực tập, trợ lý côn tác sinh viên, trợ lý ISO, trợ lý Web.

Khoa Hàng hải đã khen thưởng 1 NCS và 1 học viên cao học đã bảo vệ đúng hạn:

1. TS. Nguyễn Văn Trưởng

2. ThS. Hoàng Thị Hồng Hạnh.

    Hội nghị 100% nhất trí, thông qua nghị quyết Hội nghị.

     Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021 – 2022 là dịp để Khoa Hàng hải tổng kết đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm học 2020 – 2021. Tăng cường sự lãnh đạo của Khoa, tạo ra không khí thi đua trong toàn Khoa để hoàn thành các mục tiêu năm học 2021-2022.

     Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động Khoa Hàng hải năm 2021 – 2022 diễn ra trang trọng trong, đảm bảo tiêu chuẩn giãn cách.