Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học giảng viên Khoa Hàng hải cấp trường năm học 2021-2022

   

Ngày 26/05/2022, tại phòng họp 206A2 và 401A2, Khoa Hàng hải đã tổ chức nghiệm thu 9 đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) giảng viên năm học 2021-2022

   Hội đồng nghiệm thu từng đề tài đều đánh giá, các đề tài NCKH năm nay mang tính ứng dụng cao, là nguồn tài liệu, học liệu quan trọng. Tham gia NCKH tạo điều kiện cho GV tìm ra phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất. Đối với GV trẻ, NCKH sẽ làm cho họ trưởng thành nhanh chóng, góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường...

   9 Đề tài NCKH được nghiệm thu năm học 2021-2022 bao gồm:

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

THÀNH VIÊN THAM GIA

1

Nghiên cứu đánh giá về chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Cường

TS. Phan Văn Hưng

 

2

Nghiên cứu điều kiện áp dụng phép chiếu Transverse Mercator xây dựng hải đồ đi biển

 

TS. Nguyễn Thái Dương

 

 

3

Đề xuất các giải pháp thúc đẩy quyền công đoàn của thuyền viên tại các công ty vận tải biển trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP).

TS. Nguyễn Thành Lê

ThS. Nguyễn Đình Thúy Hường, ThS. Nguyễn Tuấn Anh

4

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động quyết định hình phạt đối với tội phạm trong lĩnh vực hàng hải

 

TS. Lương Thị Kim Dung

ThS. Bùi Hưng Nguyên, CN. Nguyễn Viết Hà

5

Xây dựng các tham số của mô hình Grey trong dự báo nguồn nhân lực thuyền viên Việt Nam

 

TS. Đặng Đình Chiến

 

6

Nghiên cứu phương pháp xác định điểm nóng giao thông trong khu vực có mật độ tàu thuyền lớn bằng hệ số nguy hiểm mới

 

TS. Lương Tú Nam

 

 

7

Nghiên cứu điều khiển động lực học thích nghi hệ thống định vị động tàu thủy có tính đến yếu tố ngoại cảnh

TS. Nguyễn Quang Duy

ThS. Lê Quang Vinh

 

8

Nghiên cứu phát triển mô hình mô phỏng quá trình chuyển động và phân tách của màng dầu trên biển dựa trên thuật toán phân chia điểm Poisson.

 

TS. Đỗ Văn Cường

ThS. Trần Gia Ninh, ThS. Nguyễn Lê Kim Phúc

9

Nghiên cứu tự động cập cầu tàu với sự hỗ trợ của tàu lai sử dụng các bộ điều khiển mạng thần kinh nhân tạo

TS. Nguyễn Văn Sướng

ThS. Phạm Văn Luân, ThS. Phạm Quang Thuỷ