Nghiệm thu chương trình đào tạo Quản lý Hàng hải.

       Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội hiện nay trong các lĩnh vực: Quản lý hàng hải cho các công ty vận tải biển, cảng vụ, bảo đảm an toàn hàng hải, quản lý và khai thác cảng biển, luật hàng hải, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong chuyên ngành quản lý hàng hải…..; được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Khoa Hàng hải đã xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý Hàng hải

       Ngày 23/07/2019, trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu chương trình đào tạo Quản lý Hàng hải.

 

 

       TS Nguyễn Khắc Khiêm- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam công bố quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên: TS. Nguyễn Khắc Khiêm – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Phạm Văn Thuần – Trưởng phòng Thanh tra – Thư ký Hội đồng;  PGS. TS. Nguyễn Công Vịnh - Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng VMU – Đại học Hàng hải Việt Nam - Ủy viên; PGS-TS. Vũ Đức Lập – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng - Ủy viên; TS  Nguyễn Chu Giang - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh - Ủy viên. Ngoài ra còn có sự tham gia của TS. Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng khoa Hàng hải, TS. Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, PGS.TS. Nguyễn Cảnh Sơn và các giảng viên trong khoa Hàng hải.

       Đại diện ban soạn thảo chương trình đào tạo Quản lý Hàng hải, TS. Nguyễn Thái Dương đã trình bày báo cáo chương trình đào tạo. Báo cáo nhấn mạnh các nội dung quan trọng: Khảo sát, đánh giá nhu cầu nhân lực ngành Quản lý Hàng hải, xây dựng mục tiêu chuẩn đầu ra, khảo sát mục tiêu chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và bố trí nhân lực thực hiện….Ban soạn thảo đã tiếp thu và giải trình các ý kiến phản biện của Chủ tịch và thành viên Hội đồng.

       PGS.TS. Phạm Văn Thuần – Trưởng phòng Đào tạo – Thư ký Hội đồng thay mặt Hội đồng công bố kết quả đánh giá chương trình đào tạo Quản lý Hàng hải: 5/5 thành viên Hội đồng bỏ phiếu Đạt. Tổng kết: Đạt yêu cầu.

       TS Nguyễn Khắc Khiêm - Phó Hiệu trưởng Nhà trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổng kết chúc mừng kết quả đạt được, nhấn mạnh sự chuẩn bị tích cực, khẩn trương của Khoa Hàng hải; buổi cáo cáo chi tiết, sôi nổi, là cơ sở để nhóm biên soạn tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của nhà trường và nhu cầu xã hội.

       Đại diện Khoa Hàng hải, TS. Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng khoa phát biểu tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá, xây dựng của Hội đồng; cảm ơn sự quan tâm của Nhà trường, Hội đồng và các nhà khoa học.