KHOA HÀNG HẢI HỌP GIAO BAN TOÀN KHOA TỔNG KẾT CUỐI NĂM

Vào lúc 08h00, ngày 29/12/2014, tại phòng 206 nhà A2, Khoa Hàng hải tổ chức họp giao ban toàn khoa tổng kết cuối năm. Thành phần tham dự là toàn bộ Cán bộ, Giảng viên khoa Hàng hải, trong đó:

- Chủ trì cuộc họp: PGS, TS, TTr. Nguyễn Viết Thành - Trưởng Khoa;

- Thư ký cuộc họp: CN. Trịnh Hải Thanh - Giáo vụ Khoa.

PGS, TS. Nguyễn Viết Thành - Trưởng Khoa trao QĐ bổ nhiệm các Phó Trưởng Bộ Môn

Mở đầu cuộc họp, PGS, TS. Nguyễn Viết Thành đã công bố một số quyết định như sau:

1. Đọc và trao Quyết định Phó Trưởng Bộ Môn cho các Bộ môn: Hàng hải, Điều động và Mô phỏng, cụ thể:

- ThS, SQQL. Lê Quang Vinh - Phó Trưởng Bộ môn Hàng hải;

- ThS, SQQL. Lã Văn Hải - Phó Trưởng Bộ môn Hàng hải;

- ThS, SQQL. Nguyễn Đình Hải - Phó Trưởng Bộ môn Điều động tàu;

- ThS, SQQL. Đặng Quang Việt - Phó Trưởng Bộ môn Mô phỏng Hàng hải.

2. Công bố Quyết định cử Cán bộ, Giảng viên khoa tham gia lớp học để được cấp Chứng chỉ tàu Gas tại TTHL Thuyền viên phục vụ cho công tác tiếp nhận tàu Gas huấn luyện của Nhà trường (Có danh sách kèm theo);

3. Công bố Quyết định điều chuyển công tác và sinh hoạt  Chi bộ Đảng  trong Khoa, cụ thể:

- Đồng chí: Trịnh Hải Thanh chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ Bộ môn Máy điện - Vô tuyến điện;

- Đồng chí: Dương Thị Kim Oanh chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ Bộ môn Hàng hải;

- Đồng chí: Ngô Ngọc Hà chuyển công tác sang làm giáo vụ Khoa Điện (theo QĐ của Nhà trường).

4. Công bố Quyết định thành lập ban biên tập nội san Khoa Hàng hải để chuẩn bị tốt  cho việc xuất bản tập nội san chào mừng ngày thành lập trường 01/04/2015 sắp tới (Có danh sách kèm theo);

Cũng tại cuộc họp PGS, TS. Nguyễn Viết Thành - Trưởng Khoa đã Tổng kết năm học vừa qua, chỉ rõ những điểm mạnh cần tiếp tục phát huy, đồng thời nêu lên một số những điểm tồn tại cần khắc phục. Đặc biệt nhấn mạnh:

- Các Giảng viên sinh từ năm 1981 trở về sau tích cực học Tiếng Anh (IELTS 6.0) theo chủ trương của Nhà trường;

- Chú trọng việc học NCS trong nước và nước ngoài theo định hướng đã đăng ký;

- Đẩy mạnh công tác NCKH, viết báo đăng bài trên các tạp chí có Uy tín trong và ngoài nước;

- Cải tạo phòng họp lớn của Khoa thành nơi học tập, nghiên cứu cho các Cán bộ, Giảng viên trong Khoa ngoài giờ lên lớp.

Tiếp theo, cuộc họp cũng đã lắng nghe ý kiến phát biểu của các Cán bộ, Giảng viên trong Khoa.

Cuộc họp kết thúc vào 09h30 cùng ngày.