Hội nghị Khoa học Khoa Hàng hải chào mừng ngày thành lập Khoa 01/04

 

    Nhằm đầy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong Khoa hàng hải, nằm trong kế hoạch chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 01/04. Ngày 30/03/2022 Khoa Hàng hải đã tổ chức hội nghị khoa học Khoa Hàng hải năm 2022. 

     Hội nghị đã chia thành 2 tiểu ban Tiếng Anh và Tiếng Việt. Tham dự hội nghị có thầy PGS.TS.Nguyễn Mạnh Cường - chủ tịch tiểu ban Tiếng Anh; thầy Ts.TTr.Nguyễn Thái Dương - chủ tịch tiểu ban Tiếng Việt;  cùng các thầy trong Hội đồng khoa học Khoa Hàng hải và các giảng viên trong Khoa.

     Hội nghị đã nghe các Báo cáo viên báo cáo các đề tài:

1. Climate change and vietnam’s action to respond to climate change - Báo cáo viên: TS.Nguyễn Văn Trưởng

2. Northern sea route: an overview of transportation risks, safety, and security - Báo cáo viên:TS. Lương Tú Nam

3. Technological challenges for autonomous tugs ThS. Vũ Sơn Tùng

4. Cyber security in maritime industry  - ThS. Hoàng Thị Hồng Hạnh

5. Potentially energy consumption trends in shipping using fuzzy analytic hierarchy process - Báo cáo viên: TS. Phan Văn Hưng

6. Abort point là gì ? cách xác định và hoàn cảnh áp dụng Báo cáo viên:ThS. Trương Minh Hải

7. Vệ sinh hầm hàng và những điểm cần lưu ý Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Bá Thắng

8. Lực lai kéo cần thiết và các yếu tố ảnh hưởng tới lực lai kéo cần thiết Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Đình Hải ThS. Lê Quang Huy

9. Một số hướng dẫn trong công tác làm dây trên tàu chuyển tải khi cập mạn với tàu mẹ Báo cáo viên: ThS. Phạm Quang Thuỷ

10. Khảo sát mức độ sử dụng tiếng anh hàng hải trong các chương trình đại học liên quan đến hàng hải Báo cáo viên: NCS. Lê Thành Đạt, ThS. Lê Đức Bình