Lễ kết nạp Đảng viên mới đợt II năm 2020

     Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Sau một quá trình học tập rèn luyện, phấn đấu, các đoàn viên thanh niên ưu tú nhất đã xứng đáng để có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng.

     Trong tháng 10/2020 được sự đồng ý chỉ đạo của Đảng bộ Khoa Hàng hải, các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú

     1. Phạm Hồng Thái - Uỷ viên BCH LCĐ - Chủ tịch HSV Khoa  Hàng hải - Lớp ĐKT58ĐH - Chi bộ Trung tâm Thực hành - Mô phỏng Hàng hải

     2. Trần Việt Toàn - Lớp ĐKT59ĐH - Chi bộ Trung tâm Thực hành - Mô phỏng Hàng hải

     3. Trần Văn Hoàn - Lớp ĐKT59ĐH - Chi bộ Trung tâm Thực hành - Mô phỏng Hàng hải 

     4. Phạm Hoàng Nam - Lớp ĐKT59ĐH - Chi bộ Trung tâm Thực hành - Mô phỏng Hàng hải

     5. Lê Đức Bình - Lớp ĐKT57ĐH - Chi bộ Hàng hải

     6. Trần Ngọc Quý - Lớp ĐKT60ĐH - Chi bộ Hàng hải

     7. Phan Văn Minh -  Lớp ĐKT59ĐH - Chi bộ Cơ sở Hàng hải

     8. Nguyễn Trung Hiếu -Lớp ĐKT59ĐH - Chi bộ Cơ sở Hàng hải

     9. Bùi Quang Khải Lớp - ĐKT59ĐH - Chi bộ Cơ sở Hàng hải

     10. Trương Bá Khoa  - Lớp ĐKT59ĐH - Chi bộ Cơ sở Hàng hải

     Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xin thề tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng...

Một số hình ảnh về các Lễ kết nạp Đảng viên mới.