Hội nghị khoa học Khoa Hàng hải chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2020

Nhằm đầy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong Khoa hàng hải, nằm trong kế hoạch chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ngày 19/11/2020 Khoa Hàng hải đã tổ chức hội nghị khoa học Khoa Hàng hải năm 2020. 
     Hội nghị đã chia thành 2 tiểu ban Tiếng Anh và Tiếng Việt. Tham dự hội nghị có thầy Ts.TTr.Nguyễn Mạnh Cường - chủ tịch tiểu ban Tiếng Anh; thầy Ts.TTr.Nguyễn Thái Dương - chủ tịch tiểu ban Tiếng Việt, cùng các thầy trong Hội đồng khoa học Khoa Hàng hải và các giảng viên trong Khoa.
     Hội nghị đã nghe các Báo cáo viên báo cáo các đề tài: 
1.  A Study on Displaying Color and Symbol of Ice Objects in ECDIS - TS. Lương Tú Nam
2. Introduction of roll motion models and roll reduction devices of the ship - TS. Nguyễn Quang Duy
3. Fate and behavior of the oil spill At sea - TS. Đỗ Văn Cường
4. Introduction of transshipment operation in arabian gulf - ThS. Phạm Quang Thuỷ
5. The role of trade liberalisation to promote sustainable development - ThS. Nguyễn Lê Kim Phúc
6. Các sự cố an ninh mạng trên tàu biển hiện nay và một số giải pháp phòng ngừa khắc phục - ThS. Phạm Văn Luân
7. Các khía cạnh pháp lý của hồ sơ bệnh án điện tử theo hệ thống pháp luật Việt Nam - ThS. Nguyễn Đình Thuý Hường
8. Những điều cần biết về luật an ninh mạng - ThS. Trần Lê Thu Trang
9. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch điều khiển tàu trong vùng nước hạn chế - TS. Đặng Đình Chiến
10. Tương lai tàu Container - TS. Đào Quang Dân