Lễ chào cờ tháng 10/2019

 

     Sáng thứ 2 ngày 28/10/2019, tại sân nhà C trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Khoa Hàng hải đã trang trọng tổ chức lễ chào cờ tháng 10/2019.

     Đây là buổi lễ chào cờ thứ 2 trong năm học 2019-2020, nhăm tổng kết công tác đào tạo, nghiên cứu, học tập của giảng viên, sinh viên toàn Khoa trong tháng 10/2019. Đồng thời thay mặt Ban chủ nhiệm Khoa, thầy TS.TTr.Nguyễn Mạnh Cường đã nhắc nhở thông báo một số hoạt động lớn của Khoa trong thời gian tới như ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhắc nhở nề nếp sinh hoạt của sinh viên trong Kí túc xá....