THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, AN NINH TRẬT TỰ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN

THỜI GIAN NGHỈ TẾT TỪ 29/01/2024 - 18/02/2024
SINH VIÊN KHOA HÀNG HẢI NGHỈ TẾT THỰC HIỆN TỐT CÁC NỘI DUNG SAU:
  • Sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo, nâng cao kỹ năng về phòng chống tai nạn, thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn nhất là an toàn trên không gian mạng.
  • Sinh viên nghiêm túc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của các lực lượng chức năng, nhường nhịn giúp đỡ lẫn nhau, chủ động tham gia giao thông an toàn.
ĐỀ NGHỊ CÁC SINH VIÊN NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN!