Pacific Marine tuyển dụng

LỊCH NHẬP THÁNG 7

 1. KHỐI TÀU TWENDECK CẦN CÁC CHỨC DANH C/0,2/0,3/0,2/E,4/E,BSN,FTR,ABD,ABE REJOIN LƯƠNG HẤP DẪN. DỰ KIẾN NHẬP TÀU THÁNG 7.
 2. KHỐI TOYO CẦN CÁC CHỨC DANH C/O,2/0,3/0,2/E,3/E,4/E . DỰ KIẾN NHẬP TÀU THÁNG 7
 3. TÀU FULL 8V ĐÓNG 2013 CẦN C/E, 3/E, 4/E.

LỊCH NHẬP THÁNG 8:

 1. TÀU MIX 5V ĐÓNG 2008
 2. TÀU FULL 8V ĐÓNG 2013 CẦN ETO,EE HOẶC THỰC TẬP ĐIỆN
 3. TÀU FULL 8V ĐÓNG 2010 CẦN 3/O C/E

LỊCH NHẬP THÁNG 9:

 1. TÀU FULL 8V ĐÓNG 2010 CẦN 2/O,C/O BSN 3E 4E FTR

LỊCH NHẬP THÁNG 10:

 1. TÀU FULL 8V ĐÓNG 2017 CẦN 2/O BSN OSD D/CADET 3E EE/ETO

LỊCH NHẬP THÁNG 12:

 1. TÀU FULL 8V ĐÓNG 2017 CẦN 2/O BSN OSD D/CADET 3E EE/ETO
 2. TÀU FULL 8V ĐÓNG 2013 CẦN 2/O 2ABD D/CADET CE 4E
 3. TÀU FULL 8V ĐÓNG 2017 CẦN CAPT C/E

LỊCH NHẬP THÁNG 1.2024:

 1. TÀU FULL 8V ĐÓNG 2017 CẦN 2/E 4/E

LỊCH NHẬP THÁNG 2.2024:

 1. TÀU FULL 8V ĐÓNG 2013 C/O OSD ABD BSN MESS
 2. TÀU FULL 8V ĐÓNG 2017 CẦN ABD COOK ABE OSD, DCD

PCF LIÊN TỤC SƠ TUYỂN CÁC CHỨC DANH

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0969413786

Địa chỉ: Phòng 622,623,624 Tòa nhà Thành Đạt 01. Số 3 Lê Thánh Tông, Hải Phòng.