Danh sách đề tài NCKH cấp trường của CBGV Khoa Hàng hải năm học 2017 - 2018

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

Đơn vị: Khoa Hàng hải

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thành viên tham gia

Mục tiêu nghiên cứu

1

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ tin cậy và phòng ngừa khắc phục những hư hỏng của các thiết bị máy điện hàng hải trên tàu biển hiện nay

ThS. Phạm Văn Luân

KS. Nguyễn Mạnh Hà
ThS. Nguyễn Đức Long

Đề tài sẽ đi nghiên cứu các biện pháp nâng cao độ tin cậy khi sử dụng các trang thiết bị máy điện và đưa ra các quy trình kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những hư hỏng và các biện pháp sửa chữa những hư hỏng của các thiết bị đó.

2

Nghiên cứu tự động điều khiển tàu cập cầu cho nhiều cảng khác nhau sử dụng bộ điều khiển mạng nơ ron nhân tạo

TS. Nguyễn Văn Sướng

ThS. Phạm Tất Tiệp

Tạo ra bộ điều khiển mạng nơ ron mới để có thể cập cầu cho nhiều cảng khác nhau, giúp tiết kiệm chi phí do việc phải dạy học lại mạng khi đến các cảng mới. Tạo tiền đề lý thuyết để các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo được thực hiện trong tương lai.

3

Nghiên cứu xây dựng chương trình hỗ trợ xử lý của sỹ quan hàng hải Việt Nam trong tình huống cắt hướng có nguy cơ va chạm xảy ra trên biển trong ca trực độc lập

ThS. Mai Xuân Hương

ThS. Phạm Quang Thủy
ThS. Nguyễn Trung Chính

Nghiên cứu  xây dựng chương trình hỗ trợ xử lý tình huống cắt hướng tồn tại nguy cơ đâm va trong ca trực độc lập nhằm nâng cao kỹ năng và hiểu biết cho sỹ quan thuyền viên  để giảm thiểu các tai nạn đâm trong tương lai.

4

Mối quan hệ Công ước Bunker 2001 và CLC trong chế độ trách nhiệm pháp lý về bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu, và việc thực thi tại Việt Nam

TS. Phạm Văn Tân

ThS. Phạm Tất Tiệp
ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Nghiên cứu để đánh giá được mối quan hệ của Công ước Bunker 2001 và CLC trong chế độ trách nhiệm pháp lý về bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu, tình hình thực thi các Công ước đó tại Việt Nam.

5

Nghiên cứu việc áp dụng tập quán và thông lệ quốc tế đối với một số loại Hợp đồng trong Hàng hải ở Việt Nam

TS. Nguyễn Mạnh Cường

ThS. Trần Văn Sáng

Đề tài này tập trung nghiên cứu về tập quán và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực hợp đồng hàng hải. Nghiên cứu tình hình áp dụng tập quán và thông lệ quốc tế ở Việt Nam, đưa ra những khuyến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật để có thể áp dụng tập quán và thông lệ quốc tế một cách hiệu quả đối với các hợp đồng trong hàng hải đồng thời bổ sung cho các tài liệu giảng dạy chuyên ngành Luật Hàng hải của Khoa Hàng hải.

6

Nghiên cứu tính định hướng của diện tích xác suất chứa vị trí tàu xác định bằng máy thu GPS trên vùng ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh

TS. Nguyễn Thái Dương

ThS. Vũ Sơn Tùng
ThS. Nguyễn Đức Long

Xác định hướng của diện tích xác suất chứa vị trí tàu xác định bằng máy thu GPS trên vùng ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh có xác suất xuất hiện vị trí tàu cao nhất.

7

Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực thuyền viên Việt Nam

ThS. Đào Quang Dân

ThS. Nguyễn Văn Thịnh

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực thuyền viên của ngành hàng hải, trên có sở đó phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực thuyền viên Việt Nam thời gian qua và đề xuất các giải pháp phát triển phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đưa ngành kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

8

Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến vận tải đa phương thức

ThS. Bùi Hưng Nguyên

ThS. Trần Gia Ninh
ThS. Vũ Đăng Thái

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về vận tải đa phương thức, so sánh giữa vận tải đa phương thức với vận tải đơn phương thức.

Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về vận tải đa phương thức và thực tiễn về hoạt động vận tải đa phương thức đang diễn ra tại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu một số điểm bất cập và đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến vận tải đa phương thức.

9

Nghiên cứu các khía cạch pháp lý về gian lận Hàng hải theo pháp luật Việt Nam

TS. Nguyễn Thành Lê

ThS. Hoàng Thị Hồng Hạnh
ThS. Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng những vụ việc về gian lận hàng hải của Việt Nam và thế giới.

Nghiên cứu những cơ chế, biện pháp pháp lý để chống lại gian lận trong hàng hải.

10

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phá sản Doanh nghiệp, Hợp tác xã

ThS. Lương Thị Kim Dung

ThS. Nguyễn Đình Thúy Hường
ThS. Trịnh Thị Thu Thảo

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về doanh nghiệp, hợp tác xã, lý luận về phá sản doanh nghiệp, so sánh phá sản với giải thể.

Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và thực tiễn thi hành pháp luật phá sản trên thực tế, từ đó tìm ra những bất cập, tồn tại để đề xuất các giải pháp về mặt pháp lý nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

11

Nghiên cứu những giải pháp để duy trì đội tàu biển Việt Nam trong danh sách Xám - Trắng của TOKYO MOU

ThS. Nguyễn Đình Hải

TS. Hà Nam Ninh
KS. Nguyễn Anh Tuấn

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý an toàn, an ninh của ngành hàng hải thời gian qua, đề xuất mô hình tổ chức và những giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế tài chính, đầu tư... nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn, an ninh hàng hải, bảo đảm tàu biển Việt Nam tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Việt Nam và Công ước mà Việt Nam là thành viên, duy trì trạng thái đánh giá đội tàu biển luôn nằm trong Danh sách Trắng hoặc Danh sách Xám của TOKYO MOU.

12

Giải pháp giảm thiểu việc bắt giữ tàu chở hàng rời do tàu giao thiếu hàng tại khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh

ThS. Nguyễn Xuân Long

ThS. Phạm Trung Chính

Các nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu việc bắt giữ tàu chở hàng rời do tàu giao thiếu hàng tại khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh.

13

Xây dựng tuyến hàng hải cho đội tàu pha sông biển VR - SB đảm bảo hoạt động thông tin tìm kiếm cứu nạn hiệu quả trong vùng bao phủ của hệ thống GMDSS Việt Nam

ThS. Nguyễn Đức Long

ThS. Bùi Thanh Huân
ThS. Đỗ Văn Long

Xây dựng được tuyến hàng hải đảm bảo duy trì các hoạt động thông tin tìm kiếm cứu nạn hiệu quả cho các tàu VS-SB trong vùng biển phủ sóng GMDSS của Việt Nam.