NỘI SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI SỐ 35

 

NỘI SAN

KHOA HỌC KỸ THUẬT

CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI

SỐ 35

(Năm thứ 20)

Tháng 4

Năm 2021

Trưởng ban biên tập

PGS, TS. Nguyễn Mạnh Cường

Ban biên tập

TS. TTr Nguyễn Thái Dương

ThS.TTr. Bùi Thanh Huân

TS. Nguyễn Xuân Long

TS. TTr. Mai Xuân Hương

TS. Nguyễn Thành Lê

TS. Nguyễn Văn Sướng

Thư ký

TS. Nguyễn Văn Sướng

Địa chỉ liên lạc

Khoa Hàng hải

Trường Đại học Hàng hải VN

Số 484 Lạch tray, Hải phòng

Web: http://nav.vimaru.edu.vn/

ĐT: 02253735355

Email: khoahanghai@vimaru.edu.vn

 

Đính kèm: 
Loại tin: