Danh sách đề tài NCKH cấp trường của CBGV Khoa Hàng hải năm học 2013 - 2014

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

Đơn vị: Khoa Hàng hải

TT

Tên đề tài

Người thực hiện

Mục tiêu

Kinh phí dự kiến

(tr.đ)

1

Nghiên cứu  giải  pháp  nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin an toàn và  cứu nạn hàng hải cho đội  tàu Việt  Nam không yêu cầu bắt buộc đối với GMDSS.

ThS. Nguyễn Thái Dương (CNĐT)

ThS. Trần Đại Hải (CBPH)

KS. Nguyễn Quang Duy(CBPH)

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải cho đội tàu Việt Nam không yêu cầu bắt buộc đối với GMDSS

3

2

Nghiên cứu những vấn đề pháp lý về bắt giữ tàu biển.

 

ThS. Bùi Thanh Sơn (CNĐT)

ThS. Phạm Vũ Tuấn (CBPH)

ThS. Nguyễn Bá Thắng (CBPH)

 

- Hệ thống hóa cơ sở pháp lý về bắt giữ tàu biển phục vụ cho công tác giảng dạy nội dung Pháp luât hàng hải thuộc chuyên ngành Điều khiển tàu biển tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam....

- Sơ đồ hóa thủ tục bắt giữ tàu biển nhằm phục vụ cho công tác thi thành tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

3

3

Nghiên cứu những vấn đề pháp lý về tranh chấp hàng hải.

 

TS. Nguyễn Kim Phương (CNĐT)

ThS. Từ Mạnh Chiến (CBPH)

CN., LS. Phạm Thanh Tân (CBPH)

 

- Hệ thống hóa cơ sở pháp lý về tranh chấp hàng hải phục vụ cho công tác giảng dạy nội dung Pháp luât hàng hải thuộc ngành Khoa học Hàng hải tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

- Sơ đồ hóa thủ tục giải quyết tranh chấp hàng hải nhằm phục vụ cho thực tiễn công tác tại các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam.

3

4

Nghiên cứu xây dựng chương trình hỗ trợ tính toán xếp hàng tối ưu cho tàu Ô tô.

TS. Nguyễn Minh Đức (CNĐT)

KS. Phạm Xuân Khải (CBPH)

KS. Lê Xuân Việt (CBPH)

Xây dựng chương trình hỗ trợ tính toán xếp hàng tối ưu cho tàu Ôtô nhằm đưa ra giải pháp xếp hàng tối ưu nhất cho tàu ô tô.

3

5

Nghiên cứu đặc tính điều động của tàu trong điều kiện tốc độ thấp và có ảnh hưởng của môi trường.
 

TS. Trần Văn Lượng (CNĐT)
KS. Đỗ Thành Long (CBPH)

KS. Bùi Đăng Khoa (CBPH)

Xây dựng chương trình mô phỏng chuyển động của tàu ở vận tốc thấp, dưới tác động của gió để tìm ra đặc tính điều động của tàu và ảnh hưởng của môi trường tới quá trình điều động tàu.

3

6

Nghiên cứu xây dựng phương pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy tại phòng thực hành Bộ môn Hàng hải.

ThS. Trần Trung (CNĐT)

KS. Mai Văn Hoàng (CBPH)

KS. Trần Văn Ngọc (CBPH)

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy tại các phòng thực hành của Bộ môn Hàng hải. Giúp sinh viên nhận thức bài học một cách tốt nhất bằng trực quan để có thể dễ dàng liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.

3

7

Nghiên cứu xây dựng bộ bài giảng điện tử giảng dạy môn Colreg 72 (phần tín hiệu  đèn và dấu hiệu).

ThS. Nguyễn Thanh Diệu (CNĐT)
KS. Nguyễn Ngọc Hà (CBPH)

KS. Phạm Ngọc Tuấn (CBPH)

Cung cấp bài giảng cho sinh viên ngành Hàng hải một cách trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ. Làm phong phú bộ bài giảng của bộ môn và là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và thuyền viên đang làm việc trên các tàu biển Việt Nam.

3

8

Nghiên cứu giải pháp phối hợp xử lý thông tin phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn Viết Thành (CN ĐT)

ThS. Nguyễn Xuân Long (CBPH)

KS. Đỗ Thành Phố (CBPH)

-Phân tích về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển và thực trạng công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển Việt Nam hiện nay.

-Đưa ra một số giải pháp phối hợp xử lý thông tin phục vụ tốt công tác tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam.

3

9

Nghiên cứu hệ thống định vị động và ứng dụng trong hàng hải.

ThS. Lại Thế Việt (CNĐT)

KS. Nguyễn Văn Hòa (CBPH)

ThS. Lã Văn Hải (CBPH)

- Tổng hợp cơ sở lý thuyết về hệ thống Định vị động (Dynamic Positioning System).

- Giải pháp ứng dụng trong ngành hàng hải.

3

10

Nghiên cứu khai thác tối ưu tính năng cảnh báo lắc cộng hưởng của hệ thống CHARTCO tuyến Hải Phòng – Vũng Tàu.

KS. Lưu Ngọc Long (CNĐT)

KS. Trần Văn Truyền (CBPH)

ThS. Lê Quang Vinh (CBPH)

Xây dựng một quy trình, phương pháp để khai thác một cách tối ưu tính năng cảnh báo lắc cộng hưởng của hệ thống ChartCo trợ giúp người sỹ quan hàng hải khi hành trình trên tuyến Hải Phòng - Vũng Tàu.

3

11

Nghiên cứu xây dựng phương án đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu khi hành hải qua eo Malaccca và eo Singapore.

ThS Bùi Thanh Huân (CNĐT)

KS. Nguyễn Văn Quảng (CBPH)

KS. Vũ Văn Linh (CBPH)

Phân tích đặc điểm của eo Malacca và eo singapore, đặc điểm tàu bè qua lại, mức độ nguy hiểm của tàu khi hành hải qua hai eo đó từ đó nghiên cứu xây dựng phương pháp đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu khi hành hải qua đó.

3

12

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp hành hải tối ưu tuyến đường Nhật Bản - Brasil.

KS. Lê Quang Huy (CNĐT)
ThS. Mai Xuân Hương (CBPH)

KS. Nguyễn Trung Chính (CBPH)

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp hành hải tối ưu tuyến đường Nhật Bản - Brasil. Đề tài cung cấp cái nhìn tổng quan về hành trình của các tàu cỡ lớn trên tuyến đường quan trọng này.

3

13

Nghiên cứu xây dựng nghiệp vụ khai thác tàu Chemical Tanker.

ThS. Đào Quang Dân (CNĐT)

ThS. Phạm Tất Tiệp (CBPH)

KS. Phạm Quang Thuỷ (CBPH)

 

 

- Nghiên cứu và xây dựng quy trình khai thác cho tàu chở hóa chất chuyên dụng.

- Làm tài  liệu giảng dạy,  tham khảo cho sinh viên, thuyền viên quan tâm, cũng như là tài liệu phục vụ huấn luyện và đào tạo cho các thuyền viên chuẩn bị nhập tàu chở hóa chất chuyên dụng

3

14

Nghiên cứu những tác động của Công ước STCW 78/2010 đến công tác đào tạo, huấn luyện Hàng hải tại Việt Nam.

 

ThS. Đặng Quang Việt (CNĐT)

KS. Phạm Văn Luân (CBPH)

ThS. Nguyễn Hoàng Thái (CBPH)

- Nêu ra được vai trò to lớn của những sửa đổi của công ước, những tác động lớn của những bổ sung sửa đổi năm 2010 đến ngành Hàng hải trong nước.

- Đề xuất khuyến nghị trong công tác đào tạo, huấn luyện hàng hải tại Việt Nam.

3

15

Rà soát, cải tiến đề cương chương trình thực tập nghiệp vụ hàng hải phục vụ  cho sinh viên khoa Hàng hải cho chương trình đào tạo áp dụng từ K54.

TS. Nguyễn Công Vịnh (CNĐT)

KS. Bùi Văn Hưng (CBPH)

KS. Nguyễn Thanh Tùng (CBPH)

 

- Nâng cao chất lượng thực tập nghiệp vụ cho sinh viên khoa Hàng hải

- Tối ưu hóa việc sử dụng trang thiết bị phòng thực hành

3

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thành phần lực cản của nước tác dụng lên thân tàu đến khả năng quay trở.

KS. Nguyễn Trung Chính (CNĐT)

TS. Phạm Văn Thuần (CBPH)

KS. Nguyễn Văn Đê (CBPH)

  • Đánh giá tác động lực cản của nước tới thân tàu ở các chế độ máy khác nhau, tải trọng khác nhau. Sử dụng chương trình mô phỏng và đưa ra các kết quả tính toán chính xác, trực quan.
  • Các khuyến nghị đối với sỹ quan hàng hải.

3

17

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo Sỹ quan khai thác VTS tại trường ĐHHH Việt Nam.

KS. Đỗ Thành Long (CNĐT)

TS. Phạm Văn Thuần (CBPH)

KS. Đỗ Văn Cường (CBPH)

- Xây dựng chương trình đào tạo khung và chi tiết về Sỹ quan vận hành VTS tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của quốc tế và Việt Nam trong mục tiêu phát triển kinh tế biển trong những năm tới của Chính phủ.

3

18

Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho dội ngũ thuyền viên Việt Nam.

KS. Nguyễn Đức Long (CNĐT)

ThS. Triệu Tuấn Hoà (CBPH)

KS. Nguyễn Mạnh Hà (CBPH)

 

- Nghiên cứu đặc điểm của thuyền viên Việt Nam.

- Những hạn chế của thuyền viên Việt Nam, nguyên nhân và hệ quả.

- Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho đội ngũ thuyền viên Việt Nam.

3

19

Nghiên cứu quy luật hoạt động của bão trên Biển Đông những năm gần đây và đề xuất giải pháp phòng tránh cho tàu thuyền.

 

KS. Ngô Như Tại (CNĐT)

KS. Trần Ngọc Hưng (CBPH)

KS. Hoàng Duy Tùng (CBPH)

 

 

- Phân tích đặc điểm của bão đổ bộ vào Biển Đông trong những năm gần đây, thống kê thiệt hãi do bão gây ra trong các năm gần đây.

- Tìm ra quy luật về tần suất xuất hiện bão các tháng trong năm, quy luật hướng đi và thay đổi cường độ gió của bão trong các tháng.

- Đưa ra khuyến cáo phòng tránh cho tàu thuyền hoạt động tại khu vực biển Đông, các nhà giàn và ngư dân nuôi trồng thủy hải sản, giúp giảm tối đa thiệt hại do bão gây ra.

3