Hội nghị khoa học Khoa Hàng hải chào mừng 65 năm thành lập Khoa 01/04/1956-01/04/2021

    Nhằm đầy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong Khoa hàng hải, nằm trong kế hoạch chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ngày 31/03/2021 Khoa Hàng hải đã tổ chức hội nghị khoa học Khoa Hàng hải năm 2021. 

     Hội nghị đã chia thành 2 tiểu ban Tiếng Anh và Tiếng Việt. Tham dự hội nghị có thầy PGS.TS.Nguyễn Mạnh Cường - chủ tịch tiểu ban Tiếng Anh; thầy Ts.TTr.Nguyễn Thái Dương - chủ tịch tiểu ban Tiếng Việt; thầy PGS.TS.Đinh Xuân Mạnh cùng các thầy trong Hội đồng khoa học Khoa Hàng hải và các giảng viên trong Khoa.

     Hội nghị đã nghe các Báo cáo viên báo cáo các đề tài:

1. Linear quadratic gaussian control design for ship active fin stabilizer system - TS. Nguyễn Quang Duy

2. Maritime autonomous surface ships development trends and prospects - TS. Lương Tú Nam

3. Marine environment Pollution by ship’s garbage - TS. Nguyễn Văn Trưởng

4. National implementation of the MLC, 2006 and challenges in Vietnam - ThS. Hoàng Thị Hồng Hạnh

5. Introduce Vessel Monitoring System - KS. Vũ Đức Toàn

6. Tàu thực tập T/s Hannara đến T/S VMU Việt Hàn - ThS. Ngô Như Tại

7. Các biện pháp phòng ngừa thiếu hụt hàng hóa do nước ballast bị đóng băng - ThS. Lã Văn Hải

8. Một số điểm cần lưu ý khi bảo dưỡng tàu tránh các lỗi PSC - ThS. Phạm Văn Luân

9. Phòng tránh rủi ro pháp lý trong khởi nghiệp - TS. Lương Thị Kim Dung

10. Xác định hệ số độ lệch la bàn từ Hàng hải B và C khi tàu hành trình - TS. Nguyễn Văn Sướng