Hội nghị sinh viên 2019 – 2020

     Thực hiện công tác năm học 2018-2019, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại Học Hàng hải Việt Nam, ngày 14 tháng 10 năm 2019, Khoa Hàng hải đã long trọng tổ chức “ Hội nghị sinh viên năm học 2019-2020” để tổng kết các hoạt động trong năm học 2018-2019, từ đó đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới 2019-2020.  Đồng thời tạo diễn đàn trao đổi giữa sinh viên và BCN Khoa, các thầy cô của các phòng ban, KTX nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Hàng hải nói riêng và Nhà trường nói chung.

 

     Tới dự Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban chủ nhiệm Khoa Hàng hải, TS.TTr.Nguyễn Thái Dương - Phó Trưởng Khoa Hàng hải trực tiếp chủ trì Hội nghị. Đại diện trường Đai học Hàng hải có lãnh đạo các phòng ban:

1.     PGS.TS. Phạm Văn Thuần - Trưởng phòng Đào tạo trường ĐHHHVN

2.     ThS. Trương Công Mỹ - Trưởng phòng CTSV trường ĐHHHVN

3.     ThS. Lê Hoàng Dương - Phó BT Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐHHHVN

4.     Ông Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng ban Khu nội trú kí túc xá Quán Nam.

 

 

TS.TTr.Nguyễn Thái Dương - Phó Trưởng Khoa Hàng hải chủ trì Hội nghị

 

 

 PGS.TS. Phạm Văn Thuần - Trưởng phòng Đào tạo trường ĐHHHVN

 

 

ThS. Trương Công Mỹ - Trưởng phòng CTSV trường ĐHHHVN

 

 

ThS. Lê Hoàng Dương - Phó BT Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐHHHVN

 

 

Ông Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng ban Khu nội trú kí túc xá Quán Nam