KHOA HÀNG HẢI TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

PGS. TS. Lương Công Nhớ - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi hội thảo của Khoa Hàng hải

Vào lúc 08.00, ngày 23 tháng 01 năm 2015, tại phòng Hội thảo quốc tế số 3, trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Khoa Hàng hải đã long trọng tổ chức Hội thảo đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá học tập.

Đến tham dự buổi hội thảo của Khoa có PGS, TS. Lương Công Nhớ - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phạm Xuân Dương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Trưởng phòng Đào tạo cùng toàn thể Cán bộ, Giảng viên khoa Hàng hải. 

Mở đầu buổi hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Viết Thành - Trưởng khoa Hàng hải trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả Hội thảo cấp Bộ môn trong Khoa và Định hướng nội dung Hội thảo cấp Khoa trên cơ sở Kế hoạch số 986/ KH - ĐHHHVN - ĐT, ngày 11/12/2014.

Tiếp đến, hội thảo cũng đã lắng nghe các tham luận theo định hướng Hội thảo về các nội dung:

1. ThS. Nguyễn Thái Dương (Trưởng Bộ môn Hàng hải)

Đổi mới nội dung học phần trong đào tạo chuyên ngành Điều khiển tàu biển;

2. ThS. Quách Thanh Chung (Trưởng Bộ môn Điều động tàu)

Phương pháp đánh giá các học phần

3. ThS. Nguyễn Xuân Long (Trưởng Bộ môn Máy điện - Vô tuyến điện)

Công tác giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy học tập

4. ThS. Đào Quang Dân (Phó Trưởng Bộ môn Xếp dỡ vận chuyển hàng hóa)

Phương pháp tự học tập bồi dưỡng GV đáp ứng tình hình mới

5. ThS. Trần Đức Lễ (Phó Trưởng Bộ môn Máy điện - Vô tuyến điện)

Đổi mới phương pháp giảng dạy trong Khoa

6. TS. Trần Văn Lượng (Trưởng Bộ môn Mô phỏng HH)

Đổi mới phương pháp học tập của sinh viên khoa

Tiếp theo sau phần tham luận là ý kiến phát biểu của các Cán bộ, Giảng viên trong Khoa tham gia hội thảo.

Thầy PGS, TS. Lương Công Nhớ - Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi hội thảo của Khoa.

Buổi hội thảo đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá học tập của Khoa Hàng hải đã kết thúc tốt đẹp lúc 10.30 cùng ngày

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

Các đồng chí đại biểu và các cán bộ, giảng viên tham gia hội thảo

 

PGS, TS. Nguyễn Viết Thành - Trưởng Khoa, trình bày Báo cáo tổng hợp tại hội thảo

 

 

 

 

 

 

Các ý kiến tham luận của các Thầy Trưởng/ Phó Bộ môn thuộc Khoa