Lễ kết nạp Đảng viên mới đợt 2 năm 2021

 

 Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua Đảng bộ Khoa Hàng hải đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú, đã thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng. Trải qua 1 thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi, các đoàn viên sinh viên ưu tú đã tự khẳng định được bản thân, được sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các Đảng viên trong Đảng bộ. Quần chúng đã tự nguyện xin gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Các chi bộ họp xét và đề nghị với Đảng ủy cấp trên, và đã được Ban thường vụ Trường ĐHHH VN ra quyết định kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

   Được sự nhất trí của Đảng ủy khoa Hàng hải, hôm nay Đảng bộ Khoa Hàng hải bao gồm các chi bộ: Cơ sở hàng hải, Luật hàng hải, Quản lý hàng hải và Trung tâm Thực hành - Mô phỏng hàng hải tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới.

Tới dự lễ kết nạp Đảng viên mới, có:

1 – Đồng chí : Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng bộ, Trưởng khoa Hàng hải

2 – Đồng chí: Nguyễn Thái Dương, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng khoa Hàng hải

3 – Đồng chí: Mai Xuân Hương – Bí thư chi bộ Cơ sở hàng hải

4 – Đồng chí: Nguyễn Thành Lê – Bí thư chi bộ Luật hàng hải

5 – Đồng chí: Nguyễn Xuân Long – Bí thư chi bộ Quản lý hàng hải

6 – Đồng chí: Phạm Văn Luân – Phó Bí thư chi bộ TT thực hành – mô phỏng hàng hải

Cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Phạm Văn Luân – Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm thực hành – mô phỏng hàng hải công bố quyết định kết nạp đảng viên của Ban thường vụ trường ĐHHH VN cho 03 quần chúng ưu tú: Bùi Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thu Hương, Trần Thị Bích Ngọc.

Đ/c Mai Xuân Hương – Bí thư Chi bộ Cơ sở hàng hải công bố quyết định kết nạp đảng viên của Ban thường vụ trường ĐHHH VN cho 02 quần chúng ưu tú: Hoàng Văn Đạt và Vũ Thành Thượng

Đ/c Nguyễn Thành Lê – Bí thư Chi bộ Luật hàng hải công bố quyết định kết nạp đảng viên của Ban thường vụ trường ĐHHH VN cho 03 quần chúng ưu tú: Bùi Tùng Dương, Phạm Hoàng Linh, Nguyễn Phương Quỳnh.

Đ/c Nguyễn Xuân Long – Bí thư Chi bộ Quản lý hàng hải công bố quyết định kết nạp đảng viên của Ban thường vụ trường ĐHHH VN cho 02 quần chúng ưu tú: Nguyễn Văn Đức và Đinh Thị Thu Hà.

   Đại diện Ban chấp hành Đảng bộ Khoa Hàng hải Đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng bộ, Trưởng khoa Hàng hải đã chúc mừng và gửi gắm niềm tin, hi vọng và các Đảng viên dự bị, sẽ là những tấm gương học tập rèn luyện trong Khoa, phấn đấu thật tốt để trở thành Đảng viên chính thức