Thông báo tuyển dụng của Công ty PVTrans-PSM

Công ty PVTrans-PSM hiện đang triển khai khối thuyền viên đi xuất khẩu cho Hàn Quốc/Úc, bao gồm cả chương trình Cadet. Các em sinh viên sắp tốt nghiệp có nhu cầu có thể liên hệ.

M Floor, PVFCCo Tower, 43 Mac Dinh Chi Str., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

HAIPHONG OFFICE: Rm.120 Holiday Mansion Hotel; 441 Da Nang Str., Ngo Quyen Dist., Haiphong City, VN.

Số điện thoại liên hệ:+ 84 225 6284141

                                        +84 988590358

(Vui lòng xem thêm trong file đính kèm)