Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên ngành đi biển K56 để nhận học bổng của NSU

Công ty NS United Kaiun Kaisha tuyển chọn và cấp học bổng cho sinh viên ngành đi biển để tạo nguồn huấn luyện sỹ quan hàng hải làm việc trên đội tàu NSU.

Đối tượng dự tuyển: Các sinh viên Khóa 56 thuộc Khoa Hàng hải và Khoa Máy tàu biển có học lực từ Trung bình-Khá trở lên.

Thời gian tuyển chọn dự kiến: 

- Vòng 1 (sơ tuyển): Đầu tháng 4/2018.

- Vòng 2 (phỏng vấn): Giữa tháng 4/2018

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

 

Đính kèm: