Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên ngành đi biển K57 để nhận học bổng của NSU và thông báo tuyển dụng thuyền viên

Công ty NS United Kaiun Kaisha tuyển chọn và cấp học bổng cho sinh viên ngành đi biển để tạo nguồn huấn luyện sỹ quan hàng hải làm việc trên đội tàu NSU.

Đối tượng dự tuyển: Các sinh viên Khóa 57 thuộc Khoa Hàng hải và Khoa Máy tàu biển có học lực từ Trung bình-Khá trở lên (cấp học bổng); sinh viên khóa 56 trở về trước.

Thời gian tuyển chọn dự kiến: 

- Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 30/03/2019

- Tuyển chọn: Đầu tháng 04/2019

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm