Tuyển Sinh mới tốt nghiệp các ngành Hàng hải cho đội tàu hàng của chủ tàu Nhật Bản

Tuyển Sinh mới tốt nghiệp các ngành Hàng hải cho đội tàu hàng của chủ tàu Nhật Bản

Thông tin chi tiết tại đây