Buổi gặp gỡ giữa công ty Chun An Shipping - Đại Liên, Trung Quốc với sinh viên khoa Hàng hải và Máy tàu biển

Vào lúc 14 gi 00 phút ngày 29/05/2019, ti Phòng hp s 1, nhà A1 - Trưng Đi hc Hàng hi Vit Nam đã din ra bui gp g gia công ty Chun An Shipping - Đi Liên, Trung Quc và sinh viên khoa Hàng hi và khoa Máy tàu bin.

Đến d bui gp g có đi din Ban ch nhim khoa Hàng hi và khoa Máy tàu bin, đi din công ty Chun An Shipping, đi din công ty ATACO và các em sinh viên ca hai khoa. Trong bui gp g, đi din công ty Chun An đã gii thiu cho các em sinh viên v công ty như đi tàu, hp đng, mc lương và các chế đ đãi ng

Bui gp g cũng là cơ hi đ các sinh viên tham gia hi đáp nhng thc mc v công ty, trang b nhng kiến thc cn thiết cho công vic sau này.

Mt s hình nh trong bui gp g: