Danh sách đề tài NCKH cấp trường của CBGV Khoa Hàng hải năm học 2014 - 2015

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 – 2015

Đơn vị: Khoa Hàng hải

TT

Tên đề tài

Người thực hiện

Mục tiêu

Kinh phí dự kiến

(tr.đ)

1.

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động cập cầu cho tàu cỡ nhỏ và trung bình sử dụng chân vịt mũi và tàu lai hỗ trợ

TS. Trần Văn Lượng (CNĐT)

KS. Bùi Đăng Khoa (CBPH)

KS. Đỗ Thành Phố (CBPH)

Ứng dụng mạng Nơ-ron nhân tạo trong lĩnh vực tự động điều khiển tàu biển, cụ thể là tự động cập cầu của tàu trong điều kiện không có ảnh hưởng của môi trường.

3

2.

Nghiên cứu dựng cảnh mô phỏng khu vực luồng hải phòng dùng cho hệ thống mô phỏng lái tàu NTPRO 5000 của hãng TRANSAS

ThS. Đặng Quang Việt (CNĐT)

KS. Phạm Ngọc Tuấn (CBPH)

KS. Đoàn Đắc Thuận (CBPH)

Sử dụng phần mềm Model Wizard để xây dựng cảnh mô phỏng luồng hải phòng phục vụ công tác giảng dạy và huấn luyện thuyền viên, sinh viên trên phòng Mô phỏng lái tàu NTPRO 5000

3

3.

Nghiên cứu, xây dựng chương trình tính hướng và tốc độ dòng triều áp dụng cho vùng ven biển Việt Nam.

ThS. Lã Văn Hải (CNĐT)

ThS. Hồ Sỹ Nam (CBPH)

KS. Trần Văn Ngọc (CBPH)

Xây dựng chương trình tính hướng và tốc độ dòng triều theo phương pháp hằng số điều hòa áp dụng cho vùng ven biển Việt Nam.

3

4.

Nghiên cứu cơ sở quy hoạch hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải của Việt Nam

 

ThS. Nguyễn Thái Dương (CNĐT)

ThS. Trần Đại Hải (CBPH)

KS. Phạm Xuân Khải (CBPH)

 

Nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia nhằm hoàn thiện cơ sở khoa học quy hoạch hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ tthế giới và điều kiện kinh tế, địa lý của Việt Nam.

3

5.

Xây dựng hệ thống mô phỏng điều động tàu bằng XNA, hỗ trợ công tác thực hành của thuyền viên và sinh viên ngành Điều khiển tàu biển

TS. Nguyễn Minh Đức (CNĐT)

KS. Vũ Văn Linh (CBPH)

- Xây dựng thuật toán và chương trình mô phỏng sóng

- Xây dựng chương trình mô phỏng chuyển động của tàu biển

- Xây dựng hệ thống mô phỏng đa kênh hỗ trợ việc thực hành điều động tàu

3

6.

Nghiên cứu khai thác tính năng lựa chọn tuyến hàng hải khí tượng bằng phần mềm SPOS cho vùng ven biển Việt Nam.

ThS. Lưu Ngọc Long (CNĐT)

KS. Lê Xuân Việt (CBPH)

ThS. Lê Quang Vinh (CBPH)

Nghiên cứu, tìm hiểu về phần mềm SPOS, từ đó khai thác tối ưu tính năng lựa chọn tuyến đường hàng hải khí tượng của phần mềm cho vùng biển Việt Nam.

3

7.

Tối ưu hóa tuyến đường hàng hải khí tượng Nam Phi – Brazil theo những chỉ tiêu khác nhau, sử dụng phần mềm VisualBasic

KS. Nguyễn Quang Duy (CNĐT)

KS. Vũ Văn Linh (CBPH)

Xây dựng tuyến hành hải thời tiết Nam Phi – Brasil theo các tiêu chí khác nhau về kinh tế, về tối ưu sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic.

3

8.

Xây dựng chương trình hỗ trợ hàng hải, hỗ trợ lập tuyến hành hải bằng ngôn ngữ visual basic

KS. Mai Văn Hoàng (CNĐT)

KS. Trần Văn Truyền (CBPH)

ThS. Lại Thế Việt (CBPH)

Xây dựng chương trình hỗ trợ hàng hải, hỗ trợ lập tuyến hành hải nhằm giảm bớt thời gian, nâng cao độ chính xác các của các công việc liên quan.

3

9.

Xây dựng quy trình triển khai và ứng dụng hệ thống DP trên tàu biển

ThS. Nguyễn Đình Hải (CNĐT)

ThS. Đỗ Thành Long (CBPH)

KS. Bùi Đăng Khoa (CBPH)

- Xây dựng quy trình triển khai, huấn luyện cho sinh viên và thuyền viên

- Giải pháp ứng dụng trong ngành hàng hải.

3

10.

Xây dựng chương trình huấn luyện xử lí các tình huống khẩn cấp trên biển đối với thuyền viên Việt Nam

ThS. Nguyễn Thế Duân (CNĐT)

ThS. Nguyễn Trung Chính (CBPH)

KS. Bùi Quang Khánh (CBPH)

- Chương trình huấn luyện xử lí các tình huống khẩn cấp trên biển cho thuyền viên Việt Nam.

- Tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Điều khiển tàu biển.

3

11.

Nghiên cứu xây dựng bộ bài tập thực hành giảng dạy môn Colreg 72.

ThS. Nguyễn Thanh Diệu (CNĐT)
ThS. Đỗ Thành Long (CBPH)

KS. Bùi Quang Khánh (CBPH)

- Xây dựng phần mềm mô phỏng các điều luật Colreg72.

- Cung cấp bài giảng cho sinh viên ngành Hàng hải một cách trực quan, sinh động. Làm tài liệu giảng dạy và tham khảo hữu ích cho sinh viên và thuyền viên đang làm việc trên các tàu biển Việt Nam.

3

12.

Xây dựng bộ bài tập thực hành Điều động tàu cứu người rơi xuống nước

PGS.TS. Nguyễn Viết Thành (CNĐT)

ThS. Quách Thanh Chung (CBPH)

KS. Bùi Quang Khánh

- Xây dựng phần mềm tiến hành Điều động tàu cứu người rơi xuống nước

3

13.

Hướng dẫn thực hành vận chuyển an toàn gỗ trên boong.

ThS. Đào Quang Dân (CNĐT)

ThS. Phạm Tất Tiệp (CBPH)

KS. Phạm Quang Thủy(CBPH)

 

Hỗ trợ chủ tàu, người thuê tàu, các công ty điều hành và hướng dẫn các sĩ quan, thuyền viên làm việc trên tàu chở gỗ tàu, quy trình vận hành các công việc một cách an toàn, hiệu quả trong việc vận chuyển hàng gỗ  

3

14.

Nghiên cứu tranh chấp hàng hải phát sinh từ vận đơn đường biển

TS. Nguyễn Kim Phương (CNĐT)

CN., LS. Phạm Thanh Tân (CBPH)

ThS. Trần Văn Sáng (CBPH)

- Hệ thống hóa cơ sở pháp lý đối với vận đơn đường biển và tranh chấp hàng hải nảy sinh từ vận đơn đường biển.

- Phân tích tranh chấp hàng hải liên quan đến vận đơn đường biển trên thế giới và tại Việt Nam.

- Tổng hợp thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh từ vận đơn đường biển.

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu khiếu nại từ vận đơn đường biển làm phát sinh tranh chấp.

3

15.

Nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu hao hụt trong việc giao nhận hàng xăng dầu, hóa chất dạng lỏng giữa tàu và bồn  tại kho xăng dầu Thượng Lý của Công ty xăng dầu khu vưc III

ThS. Nguyễn Xuân Long (CNĐT)

ThS. Triệu Tuấn Hòa (CBPH)

Tìm hiểu Nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu hao hụt trong việc giao nhận hàng xăng dầu, hóa chất dạng lỏng giữa tàu và bồn, nâng cao hiệu quả khai thác, kinh doanh vận tải hàng hóa

3

16.

Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản và kiểm tra hiệu quả thiết bị làm hàng trên tàu hàng rời.

ThS. Trần Đức Lễ (CNĐT)

ThS. Nguyễn Hoàng Thái (CBPH)

KS. Phạm Văn Luân (CBPH)

Xây dựng quy trình bảo quản và kiểm tra thiết bị làm hàng của tàu chở hàng rời, để nâng cao hiệu xuất làm việc của các thiết bị này

3

17.

Nghiên cứu xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực biển nội hải Nhật Bản
 

ThS. Bùi Thanh Huân (CNĐT)

KS. Nguyễn Văn Quảng (CBPH)
 

Xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực biển nội hải Nhật Bản, giảm thiểu các rủi ro hàng hải có thể xảy ra

3