Danh sách đề tài NCKH Sinh viên khoa Hàng hải năm học 2016-2017

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

TT

Tên đề tài

Người thực hiện

Mục tiêu

Kinh phí dự kiến

(tr.đ)

1

Nghiên cứu đánh giá hoạt động dẫn tàu theo đường đi đã định của thuyền viên Việt Nam khi hành trình trong điều kiện không có tác động của ngoại cảnh.

Nguyễn Mạnh Hùng

Vũ Dạ Quỳnh  Hương

Trần Thị Bích Uyên

Hoàng Thị Minh Thảo

GV hướng dẫn:

PGS.TS.  Phạm Văn Thuần

-.Nghiên cứu phương pháp đánh giá hoạt động dẫn tàu của thuyền viên khi điều khiển tàu theo tuyến đường đã định.

-.Phân tích, xác định các tình huống dẫn tàu. Xây dựng các tình huống dẫn tàu trên hệ thống mô phỏng của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Xây dựng các bảng đánh giá hoạt động dẫn tàu của thuyền viên. Xác định được các đối tượng thực nghiệm.

-.Tiến hành thực nghiệm lấy số liệu.

-.Đánh giá số liệu thu được từ thực nghiệm

-.Kết luận và viết báo cáo.

 

2

Nghiên cứu ứng dụng điểm quay – Pivot point trong công tác điều động tàu.

Cao Văn Lộc

Trần Đức Thắng

ĐKT55 ĐH2

GV hướng dẫn

PGS.TS.Nguyễn Kim Phương

ThS. Trần Văn Sáng

 

 

3

Nghiên cứu về cầm giữ hàng hải (Maritime Lien) trong hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng  đường biển.

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Lê Kim Phúc

GV hướng dẫn

TS. Nguyễn Thành Lê

ThS. Vũ Đăng Thái

 

 

 

4

Nghiên cứu những văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về Bảo vệ môi trường biển.

Cao Thị Mai Anh

Nguyễn Thị Thu Hương

Hoàng Ý Nhi

Nguyễn Thị Huyền Trang

LHH55DH

GV hướng dẫn

Lương Thị Kim Dung

 

 

5

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải biển – Pháp luật và thực tiễn.

 

Vũ Thị Kim Lựu LHH55DH

GV hướng dẫn

Trần Gia Ninh

 

 

6

Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp hàng hải: Công lý hay hợp lý?

 

Vũ Thị Kim Lựu LHH55DH

Chu Thị Thanh Tâm

LHH55DH

GV hướng dẫn

Bùi Hưng Nguyên

 

 

7

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng phần mềm quản lý các giấy tờ, tài liệu trên tàu biển

Lã Quý Thành

Đỗ Minh Quang ĐKT54ĐH3

GV hướng dẫn

ThS. Trần Văn Sáng

Sinh viên cần có khả năng lập trình excel, hoặc c++…

Đề tài sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào để xây dựng phần mềm quản lý các giấy tờ, tài liệu trên tàu biển.

 

8

Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tầm xa tác dụng của Radar Hàng hải trong vùng ven biển Việt Nam

Đỗ Văn Vượng

Ngô Trần Thành Đạt

GV hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Đức Long

Bùi Thanh Huân

KS. Trần Thanh Bình

Đề tài nghiên cứu và xem xét tới các thành phần tồn tại trong trong môi trường khí quyển và qua đó phân tích những nhân tố chính mà nhân tố đó có ảnh hưởng trực tiếp tới sự truyền sóng của Radar Hàng hải. Từ kết quả đó đề tài giúp cho Sỹ quan Hàng hải và người sử dụng Radar có được sự đánh giá chính xác về độ an toàn trên khu vực mà tàu thuyền đang hoạt động.