Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

     Ngày 19/06/2020 tại phòng họp 301A2, Khoa Hàng hải đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020.  

     Tham dự lễ nghiệm thu có TS.TTr.Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Khoa Hàng hải. TS. Đào Quang Dân – Trưởng bộ môn Hàng hải, TS.Nguyễn Thành Lê – Trưởng bộ môn Luật Hàng hải, cùng các giảng viên trong khoa và các nhóm sinh viên tham gia đề tài NCKH.

     Năm học 2019-2020 Khoa Hàng hải có 8 nhóm sinh viên đăng ký đề tài NCKH. Khoa đã lựa chọn 6 đề tài để báo cáo bao gồm:

1. “Ứng dụng từ điển tiếng anh hàng hải cho thuyền viên Việt Nam” – Thực hiện Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Văn Ánh, Phạm Minh Tuấn, Đào Đình Vinh (ĐKT57ĐH)

2. “Nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam về thủ tục hành chính liên quan đến tàu biển” - Thực hiện: Phan Văn Dương, Nguyễn Thị Huế (LHH59ĐH)

3. “Nghiên cứu pháp luật hình sự Việt Nam về xử lý trách nhiệm hình sự với người chưa thành niên phạm tội”– Thực hiện Tô Minh Anh, Nguyễn Thị Minh Châu, Đỗ Thị Huyền Anh, Nguyễn Châu Phòng (LHH59ĐH)

4. “Nghiên cứu pháp luật về các biện pháp bảo đảm tài sản trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại Việt Nam” – Thực hiện: Nguyễn Ngọc Hà (LHH58ĐH), Lê Trần Hải Vy (LHH57ĐH), Nguyễn Thu Hương (LHH59ĐH), Nguyễn Khắc Tuệ (LHH59ĐH)

5. “Nghiên cứu các quy định pháp lý về kiểm soát nồng độ Sulphur trong khí thải tàu biển” – Thực hiện: Nguyễn Văn Ánh, Phạm Minh Tuấn, Đào Đình Vinh (LHH57ĐH)

6. “Nghiên cứu các quy định pháp lý về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và độc hại bằng đường biển” – Thực hiện: Vũ Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Minh Phượng (LHH58ĐH)

     Các đề tài được lựa chọn để báo cáo nghiệm thu đều là các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, hoặc trở thành nguồn học liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên trong Khoa. Kết quả nghiệm thu, 2 nhóm đề tài:“Ứng dụng từ điển tiếng anh hàng hải cho thuyền viên Việt Nam” và “Nghiên cứu pháp luật hình sự Việt Nam về xử lý trách nhiệm hình sự với người chưa thành niên phạm tội” được lựa chọn để tham gia báo cáo cấp trường.

     Thông qua việc thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên hiểu sâu hơn về những kiến thức đã học trên giảng đường, đồng thời được bổ sung thêm những kiến thức ngoài sách vở. Đồng thời, NCKH cũng giúp các em có tác phong làm việc tích cực, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên trong nhóm, cùng nhau giải quyết những khó khăn, rắc rối nảy sinh, nâng cao kỹ năng thuyết trình và bảo vệ đề tài trước hội đồng… Đó là kinh nghiệm rất quý khi sinh viên thực sự bắt tay vào làm việc tại các công ty.

Ảnh nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020.