Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích kì II năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích kì II năm học 2018-2019.

Mức 1: 4.500.000 đồng/5 tháng/kì

Mức 2: 4.250.000 đồng/5 tháng/kì

Mức 3: 4.025.000 đồng/ 5 tháng/kì

Tổng số sinh viên: 45 ( danh sách chi tiết kèm theo)

Xem trực tiếp: