Hội thảo khoa học chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Sáng ngày 17/11/2023 tại Phòng hội thảo A2.206 và A2.401, Khoa Hàng hải đã tổ chức hội thảo Khoa học Khoa Hàng hải chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Hội thảo diễn ra với 2 tiểu ban tiếng Việt và tiếng Anh.  

Thành viên hội đồng tiếng Anh gồm:

1.Thầy PGS.TS.Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Khoa Hàng hải - Chủ tịch Hội đồng

2. Thầy PGS.TS. Phan Văn Hưng

3.Thầy TS. TTr. Mai Xuân Hương

4.Thầy TS. Nguyễn Quang Duy

5.Cô TS. Lương Thị Kim Dung

6. Đại diện Phòng KHCN

Thành viên hội đồng tiếng Việt gồm:

1. PGS.TS.Nguyễn Thái Dương - Phó Trưởng Khoa Hàng hải - Chủ tịch Hội đồng

2. Thầy TS. Nguyễn Xuân Long

3. Thầy TS. Nguyễn Thành Lê

4. Thầy ThS. Quách Thành Chung

5. Đại diện Phòng KHCN

Các tham luận tại hội thảo bao gồm:

1. Ship’s Opeation in cold Regions - Ths. Bùi Thành Huân

2. The potential risks arising from the using AIS data for avoiding collision at sea - NCS Nguyễn Thanh Diệu

3. Law of neutrality at sea under the Circumstances of VietNam - ThS. Nguyễn Đình Thúy Hường

4. Legal issues regarding maritime autonomous surface ships - TS. Phạm Văn Trưởng

5. Operator’s skills and knowledge requirement in autonomous ship’s control centre - TS. Lương Tú Nam

6. Giới thiệu hệ thống tự động cân bằng tàu thủy - PGS.TS. Nguyễn Văn Sướng

7. Khả năng áp dụng điều 62 Công ước Viên năm 1969 về sự thay đổi cơ bản hoàn cảnh (Rebus Sic Stantibus) trong bối cảnh nước dâng - Đỗ Thị Khánh Ngọc

8. Lợi ích của hệ thống xử lý nước dằn trong két - ThS. Vũ Sơn Tùng

9. Phân tích chương trìnhgiảm phát thải khí thải tại các càng biển hiện nay - ThS. Ngô Như Tại

10. Biện pháp nâng cao năng lực quản lý khai thác các thiết bị hàng hải dẫn đường trên tàu biển hiện nay - ThS. Phạm Văn Luân

Một số hình ảnh của Hội thảo.