MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY CỦA BỘ MÔN MÔ PHỎNG HÀNG HẢI (Tuần từ 24/05/2014 đến 01/08/2014)

Bộ môn Mô phỏng Hàng hải trực thuộc Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập ngày 02/05/2014 theo Quyết Định số: 666/ QĐ - ĐHHVN - TCCB.

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc chuyển giao công nghệ mô phỏng lái tàu, thuộc dự án "Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng an toàn hàng hải", được sự phân công của BCN Khoa, cán bộ, giảng viên Bộ môn đã tham gia và đạt hiệu quả cao một sô khóa học sau:

1. Khóa học Auto - Cad

Cán bộ, giảng viên bộ môn tham gia khóa học Auto - Cad do "Trung tâm tư vấn và phát triển công nghệ xây dựng hàng hải", Khoa Công Trình Thủy tổ chức và đào tạo trong 05 ngày (từ 24/05/2014 đến 28/05/2014).

Kết thúc khóa học, cán bộ, giảng viên bộ môn được cấp Chứng chỉ Auto - Cad và có những chuẩn bị tốt để tiếp tục theo học khóa dựng cảnh Model Wizard.

2. Khóa học dựng cảnh "Model Wizard"

Khóa học Model Wizard được tổ chức tại Bộ môn từ ngày 02/06/2014 đến 21/06/2014 do ông Denis Selivanov - Trưởng phòng Hải đồ của hãng Transas trực tiếp giảng dạy.

Kết thúc khóa học, 100% cán bộ, giảng viên Bộ môn được cấp chứng chỉ Instructor và ông Denis Selivanov đã đánh giá rất cao khả năng nắm bắt và sáng tạo của các thành viên tham gia lớp học.

Ông Denis Selivanov trao chứng chỉ cho các học viên sau khi kết thúc khóa học

3. Khóa học khai thác hệ thống mô phỏng lái tàu NT PRO 5000 và hệ thống mô phỏng GMDSS TGS 5000

Khóa học được tổ chức tại Bộ môn do ông Johnny Ong - Chuyên gia người Singapore trực tiếp giảng dạy. 

Một số hình ảnh trong khóa học:

Ông Johnny Ong trong một buổi lên lớp

Ông Johnny Ong trao chứng chỉ Instructor cho các học viên tham gia khóa học:

Trao chứng chỉ cho TS. Trần Văn Lượng trưởng Bộ môn

 

Các thành viên lớp học chụp ảnh lưu niệm cùng Thầy giáo

Cũng trong thời gian này, theo Quyết Định của Ban Chủ Nhiệm Khoa Hàng hải, cán bộ, Giảng viên Bộ môn Mô phỏng hàng hải đã tổ chức lên lớp hướng dẫn cho các cán bộ, giảng viên các Bộ môn thuộc Khoa.