Thông báo tổ chức kỳ thi Olympic các môn học cấp trường năm 2018 và thành lập các đội tuyển dự thi cấp Quốc gia

Kính gửi:

                             - Các Khoa, Viện.

                             - Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng toàn Trường.

            Để khuyến khích, động viên phong trào học tập của sinh viên, hướng tới chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 62 năm ngày thành lập Trường, Ban giám hiệu thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic các môn học cấp Trường và thành lập các đội tuyển thi cấp Quốc gia năm 2018 như sau:

I. MÔN THI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1.1. Các môn thi cấp Trường để chọn đội tuyển dự thi cấp Quốc gia (16 môn):

            Đại số, Giải tích, Vật lý, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Cơ kết cấu, Thủy lực, Tin học chuyên, Tiếng Anh chuyên, Tin học văn phòng và các môn Ứng dụng tin học trong Cơ học, Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Sức bền VL.

1.2. Các môn thi chỉ tổ chức ở cấp Trường:

            Tiếng Anh (bài thi TOEIC-Actual Test).

1.3. Đối tượng:

Sinh viên có điểm học phần dự thi (điểm Z) ≥ 7.0 (điểm B trở lên hệ tín chỉ) hoặc được Giảng viên trực tiếp giảng dạy giới thiệu và Bộ môn đồng ý.

II. THỦ TỤC, THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

            Việc đăng ký, lập danh sách SV dự thi thực hiện từ 05/12/2017 đến 25/12/2017 theo 02 hướng sau:

            + Ban thường vụ Đoàn trường triển khai kế hoạch và chỉ đạo các Chi đoàn đăng ký với các Liên chi đoàn Khoa/Viện (Mẫu 1).

            + Các Bộ môn phụ trách môn thi chỉ đạo các giảng viên động viên, mời SV đăng ký thi, tập hợp gửi về các Khoa/Viện (Mẫu 2).

            Các Khoa/Viện tập hợp danh sách SV dự thi (Mẫu 3) và gửi về Phòng Đào tạo (CV Lê Quốc Tuấn, Email: quoctuanvmu@gmail.com, Điện thoại: 0936.790.782) trước 17h00' ngày 30/12/2017 (để xếp lịch ôn tập và lịch thi).

III. LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

            Hướng dẫn ôn tập sẽ được tổ chức vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật tại Nhà A4 (Xem chi tiết trên Website Trường), cụ thể như sau:

+ Cấp Trường: 16 tiết/môn thi (04 buổi, 04 tiết/buổi) từ 20/01/2018 đến 28/01/2018.

            + Cấp Quốc gia: 60 tiết/môn thi (15 buổi, 04 tiết/buổi) sau khi có kết quả thi cấp Trường (dự kiến từ 03/03/2018).

IV. LỊCH THI

4.1. Thi cấp Trường: Thứ Bảy, 03/02/2018

            + 07h30: Khai mạc tại Hội trường lớn (mời toàn bộ SV tham dự).

            + 08h00 - 11h30: Tổ chức thi tại Nhà A4 - Khu Hiệu bộ cho các học phần có 10 SV đăng ký trở lên.

4.2. Thi cấp Quốc gia: 

            + Môn Đại số và Giải tích: Thi tại Đại học Quảng Bình vào đầu tháng 04/2018.

+ Môn Vật lý: Đại học Đồng Nai vào tháng 04/2018.

            + Các môn thi Olympic cơ học: Thi tại ĐH Xây dựng vào ngày 15/04/2018.

            + Môn tin học chuyên: Thi vào cuối tháng 11/2018.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ

5.1. Phòng Đào tạo.

            + Là thường trực Ban tổ chức cấp Trường để chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, tập hợp danh sách sinh viên đăng ký dự thi, lập kế hoạch chi tiết lịch ôn  tập, lịch thi.

            + Lập dự trù kinh phí tổ chức thi, theo dõi ôn tập, xác nhận khối lượng giảng dạy của giảng viên và chế độ bồi dưỡng cho sinh viên dự thi cấp Trường và cấp Quốc gia.

5.2. Phòng Khảo thí & ĐBCL.

            + Phụ trách công tác in sao đề thi, tổ chức coi thi (phân công CBCT, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi), làm phách, nhập điểm các môn thi cấp trường.

5.3. Ban thường vụ Đoàn trường.

            + Tuyên truyền phát động rộng rãi về kỳ thi Olympic để động viên SV tham gia; hướng dẫn các Chi đoàn đăng ký (Mẫu 1) để chuyển về Khoa, Viện theo tiến độ chung (trước 25/12/2017).

            + Phân công cán bộ Đoàn, giảng viên trẻ tham gia tổ chức kỳ thi theo kế hoạch.

5.4. Các Khoa, Viện, Bộ môn phụ trách môn thi.

            + Triển khai kế hoạch đến CB, GV trực tiếp giảng dạy để động viên SV tham gia.

            + Tập hợp SV đăng ký, gửi về Khoa, Viện chủ quản trước 25/12/2017 (Mẫu 2).

            + Phân công CB, GV hướng dẫn ôn tập trước kỳ thi.

            + Tham gia các Tiểu ban của Hội đồng thi theo yêu cầu kế hoạch chung.

5.5. Các Khoa, Viện có sinh viên.

            + Triển  khai kế hoạch đến các cố vấn học tập, lớp SV, động viên SV đăng ký thi.

            + Tập hợp danh sách SV dự thi (Mẫu 3) gửi về Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 30/12/2017.

            + Thường xuyên kiểm tra, động viên SV thuộc đơn vị trong quá trình ôn tập, dự thi.

            Yêu cầu các đơn vị và cá nhân nghiêm túc thực hiện./.