Thông báo Lịch thi học kỳ IA năm học 2016-2017

Khoa thông báo Lịch thi học kỳ IA năm học 2016-2017. Hiện tại các em đang học ở tuần thứ 5/6 tuần của học kỳ IA năm học 2016-2017. Các em hoàn thành đầy đủ những điều kiện về điểm X, để chuẩn bị ôn tập tốt cho bài thi hết học phần đạt kết quả tốt. Lịch thi toàn trường bắt đầu từ ngày 13/09/2016 đến 17/09/2016 (Lịch thi chi tiết kèm theo).

Xem trực tiếp: