THÔNG BÁO LỊCH THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG NĂM 2019

* Thời gian: Thứ Bảy, 02/03/2019

  • 07h00: Sinh viên có mặt tại HỘI TRƯỜNG LỚN để tham gia khai mạc kỳ thi.
  • 07h30: Sinh viên làm thủ tục dự thi tại phòng thi.

TT

Môn thi

Số SV

Phòng thi

Địa điểm

Ghi chú

1

Giải tích

50

01

406A4

 

2

Vật lý

17

 

3

Cơ kết cấu

10

02

407A4

 

4

Đại số

39

 

5

Sức bền vật liệu

16

03

410A4

 

6

Cơ lý thuyết

10

 

7

Thủy lực

10

 

8

Tin học chuyên

17

04

317A4

 

9

Tin học VP (Word)

42

05

318A4

 

10

Tin học VP (Excel)

33

06

324A4

 

11

ƯDTH trong Nguyên lý máy

10

07

101C10

 

12

ƯDTH trong Chi tiết máy

11

08

711A6

 

13

Tiếng Anh chuyên

45

09

412A4

Thi vấn đáp

14h00

 

Tổng cộng

310