Thông báo nghỉ giảng dạy và học tập nhân ngày 20/11/2017

Để kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), Nhà trường thông báo về việc nghỉ giảng dạy và học tập như sau:

Toàn thể Giảng viên, Sinh viên được nghỉ ngày 20/11/2017 (Thứ Hai) và tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam theo kế hoạch của các Khoa/Viện.

- Lịch dạy bù: Giảng viên tự sắp xếp và liên hệ Phòng Đào tạo để bố trí phòng học.

(chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm)

Xem trực tiếp: 

Đính kèm: