Thông báo tuyển chọn sinh viên ngành đi biển khóa 55 để cấp học bổng của NSU

Công ty SN United Kaiun Kaisha và công ty VINIC  tuyển chọn sinh viên ngành đi biển K55 của Nhà trường để cấp học bổng cho năm học 2017-2018,

Đối tượng dự tuyển là sinh viên K55 thuộc ngành máy khai thác - có học lực từ TB-TBK trở lên.

Thời gian: Vòng 1 ( sơ tuyển) cuối tháng 9/2017

                 Vòng 2 ( phỏng vấn) từ 11-13/10/2017

Thông tin chi tiết các bạn sinh viên vui lòng xem trong file đính kèm.

 

Đính kèm: