Tin ảnh Đại hội Đảng các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Khoa Hàng hải

 

     Thi hành Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU của Ban thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 36-KH/DU và Hướng dẫn số 07-HD/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Từ 09-14/03/2020 các Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Khoa Hàng hải đã tổ chức Đại hội nhiệm kì 2020-2022. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng bộ; Đ/c Nguyễn Thái Dương - Phó Bí thư Đảng bộ đã tới dự và chủ trì Đại hội.

 

I. Đại hội Chi bộ Hàng hải. 

Danh sách BCH Chi ủy Hàng hải nhiệm kỳ 2020-2022.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ 

1

Đào Quang Dân

Bí thư

2

Lã Văn Hải

Phó Bí thư

Nguyễn Đình Hải

Chi Ủy viên

 

Ảnh Đại hội Chi bộ Hàng hải nhiệm kỳ 2020-2022

 

 

 

 

 

 

Chi ủy Chi bộ Hàng hải nhiệm kì 2020-2022

 

II. Đại hội Chi bộ Luật Hàng hải. 

Danh sách BCH Chi ủy Luật Hàng hải nhiệm kỳ 2020-2022.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ 

1

Nguyễn Thành Lê

Bí thư

2

Lương Thị Kim Dung

Phó Bí thư

Nguyễn Lê Kim Phúc

Chi Ủy viên

 

Ảnh Đại hội Chi bộ Hàng hải nhiệm kỳ 2020-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi ủy Chi bộ Hàng hải nhiệm kì 2020-2022