Danh sách đề tài NCKH cấp trường của CBGV Khoa Hàng hải năm học 2012 - 2013

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013

Đơn vị: Khoa Hàng hải


TT

Tên đề tài

Người thực hiện

Mục tiêu

Kinh phí hỗ trợ

(tr.đ)

Ghi chú

1

Xây dựng hệ thống tự động truy theo tuyến đường nâng cao hiệu quả dẫn tàu an toàn

TS. Trần Văn Lượng

(chủ nhiệm đề tài)

KS. Nguyễn Trung Chính (CBPH)

KS. Bùi Đăng Khoa (CBPH)

Xây dựng hệ thống tự động truy theo tuyến đường định sẵn, sử dụng các trang thiết bị hiệu đại nâng cao hiệu quả dẫn tàu an toàn

3.0

 

2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao an toàn cho tàu hàng rời trong quá trình làm hàng

ThS. Bùi Thanh Huân

(chủ nhiệm đề tài)

ThS. Quách Thanh Chung (CBPH)

KS.Đặng Đình Chiến CBPH)

Đưa ra các giải pháp tốt nhất nhằm nâng cao an toàn cho thuyền viên và an toàn cho con tàu trong quá trình xếp và dỡ hàng trên tàu hàng rời.  Từ đó có thể áp dụng cho các loại tàu khác để đảm bảo an toàn trong quá trình làm hàng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, từ đó đóng góp một phần vào quá trình phát triển nền kinh tế biển Việt Nam.

3.0

 

3

Nghiên cứu nguyên nhân các vụ giám định bị thiếu hàng của các tàu tại cảng Hải Phòng và Cái Lân. Đưa ra các biện pháp phòng tránh

ThS. Nguyễn Xuân Long

(chủ nhiệm đề tài)

 ThS. Trần Quốc Chuẩn (CBPH)

KS. Trần Ngọc Hưng (CBPH)

Tổng hợp, phân tích nguyên nhân các vụ giám định bị thiếu hàng của các tàu tại cảng Hải Phòng và Cái Lân. Từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh

3.0

 

4

Công ước lao động Hàng hải 2006 (ILO Maritime Labour Convention 2006) - Những lợi ích thuyền viên Việt Nam cần quan tâm

TS. Trần Lưu Hoàn

(chủ nhiệm đề tài)

KS. Đinh Gia Huy (CBPH)

KS. Đoàn Đắc Thuận (CBPH)

KS. Nguyễn Hoàng Thái (CBPH)

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ thuyền viên trong xu thế hội nhập quốc tế

5.0

 

5

Nghiên cứu tình hình cướp biển trong vùng biển Gulf of Aden và Arabian Sea thời gian 2010 đến nay và đưa ra những khuyến cáo phòng chống cướp biển cho các tàu biển Việt Nam

ThS. Trần Đức Lễ

(chủ nhiệm đề tài)

ThS. Lê Quốc An (CBPH)

KS. Ngô Như Tại (CBPH)

KS. Phạm Xuân Trường

(CBPH)

Tổng hợp và phân tích nguyên nhân một số vụ cướp biển từ năm 2010 đến nay và nghiên cứu đưa ra những khuyến cáo phòng chống cướp biển cho các tàu biển Việt Nam

4.0

 

6

Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá độ chính xác la bàn con quay theo tiêu chuẩn về độ chính xác của la bàn con quay do IMO định ra

ThS. Đặng Quang Việt

(chủ nhiệm đề tài)

KS.Phạm Văn Luân (CBPH)

KS. Triệu Tuấn Hòa

(CBPH)

Nghiên cứu lí thuyết sai số la bàn con quay, phân tích tiêu chuẩn IMO về đọ chính xác của la bàn con quay, từ đó đưa ra quy trình đánh giá độ chính xác la bàn con quay theo tiêu chuẩn về độ chính xác của la bàn con quay do IMO định ra

 

3.0

 

7

Nghiên cứu đề xuất qui trình kiểm tra nội bộ tàu Việt Nam chạy tuyến quốc tế trong công tác kiểm tra Nhà nước cảng biển (PSC - Port State Control)

TS. Nguyễn Kim Phương

(chủ nhiệm đề tài)

ThS. Nguyễn Bá Thắng (CBPH)

KS. Trần Văn Sáng (CBPH)

Đề xuất quy trình đánh giá nội bộ tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế nhằm đảm bảo hạn chế tối đa các khiếm khuyết mắc phải trong công tác kiểm tra nhà nước cảng biển tại các cảng mà tàu xếp và dỡ hàng

4.0

 

8

Đánh giá ảnh hưởng của thể chế treo cờ thuận tiện với ngành vận tải biển và đề xuất quản lý trong tương lai

ThS. Nguyễn Cảnh Lam

(chủ nhiệm đề tài)

ThS. Bùi Thanh Sơn (CBPH)

KS. Phan Văn Hưng (CBPH)

Đề tài sẽ đi sâu nghiên cứu quá trình phát triển của thể chế treo cờ thuận tiện trong lịch sử hàng hải thế giới, thực trạng của thể chế trong những năm gần đây. Đồng thời đề tài nghiên cứu các ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của thể chế này lên các bên hữu quan khác nhau trong ngành vận tải biển. Qua đó đề tài sẽ đưa ra những đề xuất chính sách quản lý của nhà nước đối với việc quản lý và phát triển thể chế này, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan đồng thời hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của việc treo cờ thuận tiện trong tương lai

4.0

 

9

Nghiên cứu xây dựng quy trình nâng cao chất lượng giám định điều kiện tham gia hội bảo trợ và bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ tàu ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thái Dương

(chủ nhiệm đề tài)

KS. Phạm Xuân Khải (CBPH)

KS. Trần Văn Truyền (CBPH)

Xây dựng quy trình nâng cao chất lượng giám định điều kiện tham gia hội bảo trợ và bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ tàu ở Việt Nam

5.0

 

10

Lập chương trình xác định tuyến đường hàng hải khí tượng cho tàu dựa trên các bản tin dự báo thời tiết

TS. Nguyễn Minh Đức

(chủ nhiệm đề tài)

KS. Nguyễn Văn Sướng (CBPH)

KS. Lê Xuân Việt (CBPH)

  Xây dựng chương trình xử lý bản tin thời tiết và tính toán đường hàng hải tối ưu cho tàu trong thời gian thực nhằm mục đích đảm bảo hàng hải an toàn, kinh tế và bảo vệ môi trường.

3.0

 

11

Giải pháp nâng cao độ chính xác khi xác định vị trí tàu trong hệ thống VTS

TS. Nguyễn Thanh Sơn

(chủ nhiệm đề tài)

ThS. Trần Đại Hải (CBPH)

ThS. Lã Văn Hải (CBPH)

Xây dựng chương trình tính toạ độ trọng tâm tàu thông qua xác định toạ đọ ăng ten tàu trong hệ thống VTS

6.0

 

12

Xây dựng quy trình khai thác nâng cao hiệu quả sử dụng máy thu thời tiết Facsimile trên tàu biển và hướng dẫn kỹ năng sinh viên ngành Điều khiển Tàu biển.

 

ThS. Trần Trung

(chủ nhiệm đề tài)

KS. Hồ Sỹ Nam (CBPH)

KS. Nguyễn Mạnh Hà (CBPH)

Đưa ra quy trình khai thác nâng cao hiệu quả sử dụng máy thu thời tiết Facsimile phục vụ cho thuyền viên trên tàu biển và dùng làm tài liệu hướng dẫn kỹ năng khai thác hiệu quả máy thu thời tiết cho sinh viên ngành Điều khiển tàu biển.

 

5.0

 

13

Sử dụng chập tiêu tự nhiên đèn Long Châu – đèn Hòn Bia khu vực quần đảo long Châu khử độ lệch la bàn cho tàu có trọng tải nhỏ hơn 10.000 DWT

ThS. Lại Thế Việt

(chủ nhiệm đề tài)

KS. Nguyễn Văn Hoà (CBPH)

ThS. Lê Quang Vinh (CBPH)

Dựa trên thực tế tiến hành xây dựng lên quy trình khử độ lệch la bàn cho tàu có trọng tải nhỏ hơn 10.000 DWT sử dụng chập tiêu tự nhiên đèn Long Châu – đèn Hòn Bia

3.0

 

14

 Xây dựng chương trình mô phỏng việc lựa chọn hướng đi an toàn của tàu trong sóng gió

 

 

KS. Lưu Ngọc Long

 (chủ nhiệm đề tài)

KS. Trần Văn Ngọc

(CBPH)

ThS. Nguyễn  Vương Thịnh

 (CBPH)

Xây dựng một chương trình mô phỏng mang tính trực quan để trợ giúp cho người đi biển trong quá trình hành hải khi gặp sóng gió.

 

3.0

 

15

Nghiên cứu xây dựng nghiệp vụ khai thác tàu Container chuyên dụng

ThS. Đào Quang Dân

(chủ nhiệm đề tài)

KS. Phạm Quang Thủy (CBPH)

KS. Phạm Tất Tiệp (CBPH)

Nghiên cứu và xây dựng quy trình khai thác tàu Container chuyên dụng an toàn và hiệu quả

5.0