Hội nghị khoa học Khoa Hàng hải chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

     Nhằm đầy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong Khoa hàng hải, nằm trong kế hoạch chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ngày 15/11/2019 Khoa Hàng hải đã tổ chức hội nghị khoa học Khoa Hàng hải năm 2019. 

     Hội nghị đã chia thành 2 tiểu ban Tiếng Anh và Tiếng Việt. Tham dự hội nghị có thầy Ts.TTr.Nguyễn Mạnh Cường - chủ tịch tiểu ban Tiếng Anh; thầy Ts.TTr.Nguyễn Thái Dương, thầy Ths.TTr Bùi Thành Huân - chủ tịch tiểu ban Tiếng Việt, cùng các thầy trong Hội đồng khoa học Khoa Hàng hải và các giảng viên trong Khoa.

     Hội nghị đã nghe các Báo cáo viên báo cáo các đề tài: 

1. Ts. Phan Văn Hưng: Re-shaping maritime activities to comply with IMO 2020 global sulphur cap

2. Ts. Đặng Đình Chiến: Application of maritime safety  policy system in prevention of ship collisions and groundings

3. Ths.Nguyễn Thanh Diệu: Critical points need paying attention by deck officers on watch  for efficiently taking over the bridge navigational watch 

4. Ths. Nguyễn Đinh Thúy Hường: Face to autonomy of university and employment demand: solutions of faculty of navigation, Vietnam Maritime University

5. Ths. Bùi Thanh Huân, Ths. Lê Quốc An: Implementing the Marpol Annex vi about SOx control for shàng

6. Ths. Hoàng Xuân Bằng: Bướm châu Á.

7. Ts. Nguyễn Văn Sướng: Hệ thống tự động điều khiển tàu cập cầu đa nhiệm sử dụng mạng nơ ron8.9

8. Ths. Phạm Văn Luân: Các bước kiểm tra và bảo dưỡng xuồng cứu sinh trên tàu biển để tránh các lỗi PSC

9. KS. Nguyễn Anh Tuấn: Phương pháp xác định vị trí tàu bằng một thiên thể 

10. Nguyễn Viết Hà: Cơ sở kinh tế xã hội của việc xây dựng quy định tăng tuổi nghỉ hưu trong dự thảo bộ luật lao động 2019 sửa đổi