Kế hoạch tổ chức thi sát hạch tiếng Anh cho SV hệ đào tạo CLC và lớp chọn

Để nâng cao chất lượng dạy và học các lớp CLC và CH, Nhà trường sẽ tổ chức thi sát hạch tiếng Anh cho các sinh viên hiện đang theo học các lớp thuộc hệ này.

- Đối tượng: Tất cả các sinh viên lớp CLC và CH chưa có chứng chỉ TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên.

- Thời gian: 7h30 ngày 18 tháng 6 năm 2017 tại Tầng 4 Nhà A4.

- Lưu ý: Các sinh viên có kết quả thi không đạt yêu cầu (Kết quả thi dưới 450 điểm), sẽ được lựa chọn 1 trong 2 hình thức: 1- Chuyển sang các lớp hệ đại trà có điểm xét tuyển nhỏ hơn hoặc bằng điểm tuyển sinh của sinh viên. 2- Tiếp tục học ở hệ CLC và lớp CH nhưng không được học các học phần giảng dạy bằng tiếng anh (trừ các học phần Anh văn cơ bản).  Chi tiết xem file đính kèm.

Xem trực tiếp: