Tàu thực tập VMU Việt Hàn

     Tháng 9 năm 2020, Trường ĐHHHVN tiếp nhận tàu huấn luyện Hannara do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ cho Chính phủ Việt Nam được đổi tên thành T/S VMU VIỆT – HÀN, có khả năng cung cấp các khóa huấn luyện trên tàu theo tiêu chuẩn quốc tế cho sinh viên ngành đi biển, sỹ quan hàng hải và thuyền viên cả nước, đặc biệt là Chương trình thực tập sỹ quan đáp ứng đầy đủ các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), điều mà chưa tàu huấn luyện hiện tại nào của Việt Nam có thể  thực hiện được.