Thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho sinh viên khóa 58

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 của khóa 58 như sau:

- Trước 18h00 ngày 14/09/2017: 

+ Sinh viên đăng nhập cổng đăng ký trực tuyến để kiểm tra mật khẩu, đổi mật khẩu (không để mật khẩu là ngày sinh).

+ Phòng Đào tạo đăng ký cho Sinh viên tất cả các học phần bắt buộc. Sinh viên không thể hủy hay đổi nhóm của các học phần bắt buộc.
- Từ 18h00 ngày 14/09/2017 đến 16/09/2017: Sinh viên vào xem lịch học và đăng ký thêm học phần tự chọn theo chương trình đào tạo trên cổng đăng ký trực tuyến (địa chỉ: dktt.vimaru.edu.vn). Riêng Sinh viên thuộc Khoa Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ không phải đăng ký (vì CTĐT không có học phần tự chọn).
- Ngoài ra SV có thể đăng ký thêm môn Quân sự chung và Kỹ thuật bắn súng Ak và Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B1 quốc tế.
- Chương trình đào tạo của học kỳ I của từng chuyên ngành và Hướng dẫn đăng ký trực tuyến sinh viên xem trong file đính kèm.
- Nếu có vướng mắc gì trong quá trình đăng ký, Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được tư vẫn, hỗ trợ (Phòng 114B và 113 Nhà A1).
- Học kỳ I năm học 2017-2018 bắt đầu từ 18/09/2017.
Trân trọng thông báo.

(Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm)