Thông báo về việc xử lý kết quả thi sát hạch tiếng Anh của SV hệ đào tạo CLC và lớp chọn

Căn cứ vào kết quả thi sát hạch tiếng Anh ngày 18/06/2017, Nhà trường thông báo xử lý các Sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao và lớp chọn không đạt yêu cầu như sau:

1. Sinh viên hệ đào tạo CLC:

- Sinh viên có điểm thi từ 350 đến 445: Tiếp tục học ở hệ CLC nhưng không được học các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh.

 - Sinh viên có điểm thi dưới 350: Nộp đơn về Phòng Đào tạo từ 15/07-25/07/2017 để lựa chọn 1 trong 2 hình thức:

+ Tiếp tục học ở hệ CLC nhưng không được học các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh.

+ Chuyển sang các ngành kỹ thuật của hệ đại trà có điểm đầu vào nhỏ hơn hoặc bằng điểm tuyển sinh của sinh viên (do các ngành kinh tế đã đủ chỉ tiêu).

Trước khi mỗi học kỳ bắt đầu, nếu sinh viên có kết quả thi TOEIC (quốc tế hoặc do nhà trường tổ chức) từ 450 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương sẽ được Nhà trường cho phép đăng ký bổ sung vào các lớp học phần học bằng tiếng Anh.

2. Sinh viên lớp chọn

- Sinh viên có điểm thi từ 350 đến 445: Tiếp tục học tại lớp chọn nhưng phải thi đạt chứng chỉ TOEIC (quốc tế hoặc do nhà trường tổ chức) từ 450 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương trước ngày 20/01/2018 để được học các học phần của học kỳ 2 năm 2017-2018, nếu không đạt nhà trường sẽ chuyển sang lớp hệ đại trà.

- Sinh viên có điểm thi dưới 350: Nhà trường ra quyết định chuyển sang hệ đại trà theo đúng chuyên ngành.

Nhà trường sẽ tổ chức thi sát hạch tiếng Anh đợt gần nhất vào đầu tháng 01/2018.

Xem trực tiếp: