Đại hội Đảng Khoa Hàng hải nhiệm kì 2020-2025

 

   Thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 03/9/2019 và Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 15/1/2020 của  Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội đảng các đảng bộ, chi bộ, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVII tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

   Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học hàng hải Việt Nam, Đại hội đảng bộ Khoa Hàng hải nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

   Tất cả Đại biểu là Đảng viên Khoa Hàng hải đã tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình làm việc của Đại hội. Đồng chí Nguyễn Viết Thành – UVBTV Đảng Ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tham dự và chỉ đạo Đại hội.

   Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ khoa Hàng hải nhiệm kỳ 2015-2020 nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội. Đại hội đã tán thành phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 nêu tại báo cáo chính trị trình Đại hội. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng bộ Khoa Hàng hải nhiệm kỳ 2015 – 2020 nêu tại báo cáo chính trị trình Đại hội.

   Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khoa Hàng hải nhiệm kì 2020-2025. Gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Khoa Hàng hải

2. Đồng chí Nguyễn Thái Dương – Phó Trưởng Khoa Hàng hải

3. Đồng chí Bùi Thanh Huân – Phó Trưởng Khoa Hàng hải

4. Đồng chí Quách Thanh Chung – Giám đốc TTTHMP Hàng hải

5. Đồng chí Đào Quang Dân – Phó trưởng BM Hàng hải

6. Đồng chí Nguyễn Thành Lê – Trưởng BM Luật Hàng hải

7. Đồng chí Mai Xuân Hương – Phó Trưởng BM Cơ sở Hàng hải

8. Đồng chí Nguyễn Xuân Long – Phó Trưởng BM Cơ sở Hàng hải

9. Đồng chí Nguyễn Đình Hải – Chủ tịch Công đoàn Khoa Hàng hải

   Đại hội đã bầu ra 24 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ trường Đại học Hàng hải Việt Nam, lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

   Đại hội Đảng Khoa Hàng hải nhiệm kì 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội diễn ra thành công đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Khoa; phát huy sức mạnh, ý chí tập thể.

   Kính chúc Ban chấp hành Đảng bộ Khoa Hàng hải 2020-2025 sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa Khoa Hàng hải tiếp tục là Khoa vững mạnh trong toàn trường.

   Một số hình ảnh Đại hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban chấp hành Đảng bộ Khoa Hàng hải nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Đ/c Nguyễn Viết Thành – UVBTV Đảng Ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Đại hội